Workshops

EHBOO (Eerste Hulp bij Ondernemend Onderwijs)

Met de nieuwe eindtermen komt ondernemingszin en in het verlengde daarvan ondernemend onderwijs nog meer in de kijker te staan. Maar wat betekent “ondernemend onderwijs” eigenlijk? Wat kan ik als leerkracht (in mijn dagdagelijkse praktijk) doen om ondernemend(er) voor de klas te staan? Hoe kan ik ondernemingszin stimuleren binnen mijn lesinhoud, mijn vak?

Aan de hand van het theoretische STEP-model (Prof. Laevers - Cego) gaan we samen op zoek naar de antwoorden op bovenstaande vragen. We nemen het leermilieu onder de loep en staan (kort) stil bij de impact van oa klasorganisatie, leerkrachtstijl, evaluatie,…

Via concrete cases gaan we in groep kijken wat we kunnen doen met onze opgegeven leerinhoud. We denken na over het eigenaarschap van leerlingen en leren van elkaar. Gewapend met nieuwe inzichten en praktisch inzetbare tips kan je aan de slag in je eigen klas.

Activerende werkvormen

Via enkele eenvoudige werkvormen nemen we je mee in het belang van activerend onderwijs. Hoe kan je als leerkracht, op een eenvoudige manier en met beperkte middelen, het probleemoplossend vermogen van je leerlingen stimuleren? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich niet verstoppen tijdens jouw les? Welke (kleine) ingrepen zorgen ervoor dat leerlingen meer betrokken zijn?

Aan de hand van het STEP-model (Prof. Laevers - Cego) gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Je leert eenvoudige en haalbare werkvormen bewust inzetten om een klasorganisatie in te richten waar leerlingen niet alleen samen leren, maar ook samen leven. Daarnaast verken je ook heel wat tips en tools om meer rendement te halen uit groepswerk. We geven je een overzicht (met bijhorende uitleg) mee zodat je zelf veilig aan de slag kan.

Groeigericht evalueren

De onderwijsmodernisering wordt volop uitgerold. De nieuwe eindtermen zitten vervat in 16 sleutelcompetenties, waaronder ook transversale competenties. Om competentiegericht onderwijs te implementeren is een praktijkgerichte aanpak nodig: naast het creëren van aangepaste leermilieus waarbinnen deze leerdoelen kunnen gerealiseerd worden, dient men ook stil te staan bij de evaluatie ervan.

Tijdens een interactieve workshop maakt men kennis met de groeigerichte visie op evalueren van (ondernemende) competenties. We kijken naar het belang van ondernemend en competentiegericht onderwijs en bestuderen de rol die zowel de leerkracht als de leerling hierin kan spelen (eigenaarschap van de leerling). We staan ook stil bij het geven van feedback: hoe kan men dit op een groeigerichte manier doen die ook haalbaar is voor de leerkracht zelf?  We zorgen ervoor dat het schoolteam er nadien klaar voor is om (nog meer) aan de slag te gaan met groeigericht evalueren.

Voor meer informatie