Europese Sci-Tech Challenge - STEM

gezocht: wetenschapsneuzen die gaan voor duurzaam ondernemerschap!


Hoe denken leerlingen over energie-efficiëntie?

In samenwerking met ExxonMobil en Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE) Europe wil Vlajo op een bijzondere wijze aandacht schenken aan de wereldomvattende energiebehoeften, de daarvoor aanwezige en toekomstige bronnen en de daaraan verbonden gevolgen voor mens en milieu.

Hiervoor organiseren we voor leerlingen uit de 3de graad wetenschappelijke en technisch-wetenschappelijke richtingen (STEM) het Sci-Tech programma, bestaande uit:

 • Een klasbezoek van een ExxonMobil medewerker, (cfr. OvK) tussen februari  en maart (1 lesuur of langer op aanvraag)
 • Een nationale Challenge @ Vilvoorde op 1 april 2021 waar verschillende teams het tegen elkaar opnemen
 • Een Europese Challenge, België, Brussel, plaats en datum tbc. Nationale finalisten v/d deelnemende landen nemen het tegen elkaar op.

Graag dagen we uw leerlingen uit in duurzaam ondernemend denken!
 

Jonge mensen inspireren om te bouwen aan een betere toekomst

In samenwerking met ExxonMobil en JA-YE Europe.  Sci-Tech is een unieke gelegenheid om uw leerlingen (16-18 jaar) te laten kennismaken met wetenschap en te motiveren om te kiezen voor een STEM gerelateerde carrière.

Sci-Tech is een project waar leerlingen creatief bezig zijn met ‘het genereren van ideeën’ m.b.t hun STEM gerelateerde leerstof. Tijdens de wedstrijd dag krijgen Vlaamse leerlingen een bestaand bedrijfsprobleem voorgelegd waarvoor ze een creatieve/innovatieve oplossing moeten zoeken, die ze vervolgens aan een jury presenteren. Deze challenge wordt aangeboden door ExxonMobil. Het winnende team mag deelnemen aan de Europese finale.

    

Bekijk meer foto's van voorbije editie!

Doelstelling

ExxonMobil wil op een bijzondere wijze aandacht vragen voor de wereldomvattende energiebehoeften, de daarvoor aanwezige en toekomstige bronnen en de daaraan verbonden gevolgen voor bvb. mens en milieu.

Één van de wegen die ExxonMobil daarbij wil bewandelen is de benadering van jonge mensen in hun opleidingscircuit. Daartoe kunnen leerlingen in de wetenschappelijke en technisch-wetenschappelijke opleidingen via informatieve bijeenkomsten (klasbezoek en Sci-Tech challenge) nader kennismaken met de opleidings- en carrièremogelijkheden van het technisch-wetenschappelijk onderwijs.
 

Wat vooraf gaat?

De inzet voor de Sci-Tech Challenge verloopt klassikaal:

Beschikbaar: een interactieve en educatieve website (Engelstalig)

De website levert belangrijke informatie en leermiddelen met betrekking tot STEM (Wiskunde Wetenschap Technologie) -gerelateerde thema’s zoals:

 • STEM-rolmodellen, -uitvinders, -ondernemers
 • STEM-spelletjes, -projecten en -links
 • Een onderdeel voor de leerkrachten met te downloaden informatie ter ondersteuning van het klasbezoek ‘winnende ideeën’ van de Sci-Tech Challenge van vorig schooljaar
 • Extra informatie over het thema ‘Ontdekking van Olie’ http://scitech.ja-ye.org

Klasbezoek

 • Met het klas bezoek willen we experten van ExxonMobil, met STEM - georiënteerde carrières, rechtstreeks in contact brengen met de leerlingen.
 • Deze werknemers zijn niet alleen rolmodellen, maar ook experts in hun vakgebied.
 • De leerlingen zullen dieper ingaan op de vaardigheden en deskundigheid die nodig zijn om aan de STEM-uitdagingen van morgen het hoofd te bieden.
 • Leerlingen komen in contact met volwassen rolmodellen met wiskundige, wetenschappelijke en technologische (STEM) vaardigheden die de interesse bij jongeren voor beroepen en toekomstige carrièremogelijkheden in de chemische industrie zullen stimuleren.
 • Een sessie van 50 minuten (meer tijd indien gewenst en mogelijk, op vraag van de leerkracht).
 • Datum klasbezoek op aanvraag van de leerkracht: van februari tot eind maart.

Wanneer de gastles niet fysiek kan plaatsvinden omwille van regeringsmaatregelen, wordt deze digitaal georganiseerd.


De Sci-Tech Challenge

 

De Sci -Tech Challenge is een wedstrijd gericht op het stimuleren van het technisch-wetenschappelijk denken van jongeren waarbij ze creatief bezig zijn met ‘idea generation’ en samenwerkingstechnieken.

De leerlingen krijgen een bestaand bedrijfsprobleem voorgelegd waarvoor ze met hun team een creatieve/innovatieve oplossing moeten zoeken in STEM context.

De uitdaging is ontworpen en gepresenteerd door experts uit het bedrijfsleven en branche-experts.

Gemengde teams: 5 à 6 studenten per team. Leerlingen zitten in een groep met leerlingen die niet uit de eigen school komen. Veranderen van team kunnen we niet toestaan.

Teambuilding en creatieve oefeningen: om elkaar beter te leren kennen en om efficiënt teamwork te vergemakkelijken worden er een aantal creatieve en ijsbrekende activiteiten aangeboden in het begin van het evenement.

Adviessessie: Experts vanuit het bedrijfsleven zijn beschikbaar voor het nodige advies op vlak van hun specifieke kennis en expertise.

Businessconcept: een voorbeelddocument van een businessconcept wordt aan iedere groep bezorgd. Presentatie van de oplossing: x-aantal halve finales. Elke groep presenteert haar oplossing voor de jury. Ieder team krijgt 4 minuten om de jury te overtuigen. De tijd zal strikt gerespecteerd worden. Er zijn geen specifieke regels voor de inhoud van de presentatie en het gebruik van technologie.

De presentatie dient enkel “live” te gebeuren (dus geen gebruik van video, …). Technische materialen als beamer, lap top, microfoon enz. zijn ter beschikking. Ter plaatse kan er beroep gedaan worden op technische ondersteuning.

Na de presentatie van 4 minuten, krijg je 1 of 2 vragen van de jury. Elk team heeft vervolgens maximum 2 minuten om deze vragen te beantwoorden.


 

Wie mag er deelnemen aan de wedstrijd?

 • Leerlingen 5e en 6e jaar secundair onderwijs TSO & ASO, wetenschappelijke richtingen.
 • Gemotiveerde studenten die openstaan voor samenwerking, creativiteit, initiatief en vernieuwing.

Goed om weten

 • Nationale finale, Firma, Vilvoorde op 1 april 2021.
 • De winnaars van de Sci-Tech Challenge mogen Vlaanderen vertegenwoordigen op de Europese editie.
 • Vlajo zorgt voor de organisatie, verzekering en veiligheid.
 • Deelname is gratis.
 • Na inschrijving door de leerkracht worden verdere afspraken gemaakt voor de klasbezoeken.

Wanneer de challenge niet fysiek mag doorgaan omwille van regeringsmaatregelen, voorzien wij een online versie.

Vlajo-projectcoördinator voor Innovatiekampen

Karine Soete | karine.soete@vlajo.org | 016 29 84 14 - 0476 58 69 76
 

Inschrijven