Wedstrijd: 'Dé Vlajo SBP van het Jaar'

Elke Vlajo SBP is uniek!


Elke Vlajo SBP kan bepaalde accenten anders leggen naargelang zijn product of dienst en naargelang de opleiding en het aantal studiepunten.
Sommige SBP’s werken enkel een businessplan uit en hebben een mooi concept, andere SBP’s gaan volledig operationeel.

Omwille van deze verschillen, en om geen appelen met peren te vergelijken, organiseren we een aparte competitie voor beide SBP-types.

De SBP's die operationeel zijn gegaan (dus minstens 1 verkoop hebben gerealiseerd) kunnen deelnemen aan de wedstrijd 'Dé SBP van 2020'.

De SBP's die in een conceptfase zijn gebleven kunnen deelnemen aan onze ideeën wedstrijd Start Academy en dienen zich daar apart voor in te schrijven op www.start-academy.be.

De wedstrijd verloopt als volgt

1. Maandag 9 maart 2020 - 8u00

Digitaal indienen van het businessplan bij jouw SBP coördinator

Het businessplan (inclusief financieel plan) bedraagt minimaal 10p en maximaal 30p (+ evt. bijlage max 5 pagina's!). Zorg er zeker voor dat er vooraan een samenvatting aanwezig is!  

I.p.v. een businessplan mag je ook een pitchdeck van maximaal 15 slides indienen, voor meer info zie kenniscentrum Stap 5, 5.2 wedstrijden.

2. Vrijdag 13 maart 2020

Selectie van de businessplannen en pitchdecks 'op papier' door een jury

De jury zal per provincie een aantal finalisten weerhouden (afhankelijk van het aantal en het niveau van de ingediende plannen en pitchdecks per provincie).

Criteria
 • Innovatief of vernieuwend karakter van het product of de dienst
 • Inhoud en structuur van het businessplan / de pitchdeck (missie, visie, marktonderzoek, concurrentie analyse, SWOT & USP, financieel plan, lange termijn visie,…)
 • Professioneel en origineel gepresenteerd businessplan /pitchdeck
 • Aanpak verkoop, logistiek beheer, HRM,…

3. Maandag 16 maart 2020 - 12u00

Bekendmaking van de provinciale finalisten per mail

4. Woensdag 25 maart 2020 -  8u00  

Deadline indienen presentaties provinciale finale via mail aan je SBP coördinator

5. Provinciale finales

Maandag 30 maart 2020 ► Antwerpen

Dinsdag 31 maart 2020 ► Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen

Donderdag 2 april 2020 ► Limburg en Oost-Vlaanderen

 

Locatie en timing worden aan de finalisten meegedeeld door hun Vlajo coördinator.

Elk team zal gedurende 8’ hun bedrijf, product/dienst voorstellen aan een jury d.m.v. een powerpoint of prezi presentatie. Daarna kan de jury telkens 5’ vragen stellen.

Criteria (gebaseerd op de Europese Criteria voor de Europese finale)
Inhoud (Businessplan / pitchdeck en inhoud presentatie)
 • Product/dienst (USP, creativiteit, innovatie, de markt,…)
 • Mogelijkheden tot doorstart, levensvatbaarheid
 • Financiële weergave
 • Commerciële aanpak, marketing, huisstijl, professionalisme
 • …  
Vorm presentatie
 • Mondelinge weergave / overtuigingskracht
 • Creativiteit / originaliteit van de presentatie
 • Teamspirit
Verdediging
 • Argumentatie, diepgang
Persoonlijke waardering
 • Rekening houdend met allerlei algemene criteria: Projectaanpak, Duurzaam ondernemen, Netwerking, Maatschappelijke waarde, Professionalisme, Diepgang, Ontwikkeling & aanwending persoonlijke skills,…

Op het einde van de presentatiesessie zal de jury per provincie 2 teams bekend maken die doorgaan naar de Vlaamse SBP-finale op dinsdag 5 mei 2020 om 13u in Brussel.

6. Vlaamse finalisten

 • Het businessplan / pitchdeck van de provinciale finale wordt aan de jury van de Vlaamse finale bezorgd, mochten er wijzigingen of aanvullingen zijn na de feedback van de jury op de provinciale finale, dan kan je deze op de finale zelf bezorgen samen met 3 hard-copy exemplaren van het oorspronkelijk businessplan/ pitchdeck (je kiest zelf de vorm, zwart/wit/kleur, ingebonden of niet,...)

7. Dinsdag 24 april 2020 - 8u

Deadline indienen presentaties Vlaamse finale

karen.dejonckheere@vlajo.org (mag ook via wetransfer naar dit e-mail adres)

8. Dinsdag 5 mei 2020 (13u - 18u)

Finale in Brussel

Open voor supporters

Hier gelden dezelfde criteria als in de provinciale finale, 8' pitch, 5' vragen.
Het businessplan / de pitchdeck kan NIET opnieuw ingediend worden. Mochten er wijzigingen zijn kan je de dag zelf een annex of aanpassing meebrengen. De presentatie mag WEL aangepast worden, rekening houdend met de feedback die je in de provinciale finale ontving.
 

Te winnen

1.    Winnaar Dé SBP van 2020

 • € 500

 • Exclusieve en gratis deelname aan de Europese finale 'JA Europe Enterprise Challenge 2020', die plaatsvindt in Athene, van 24 - 26 juni 2020. Via een pitch en een interview tracht je als 'Dé Vlajo operationele SBP van het Jaar' de internationale jury te overtuigen dan je de prijs 'JA Europe Enterprise Challenge' verdient. Dankzij een gevarieerd programma maak je tegelijk kennis met je buitenlandse collega jonge ondernemers. Een onvergetelijke ervaring!

2.   Huldiging winnaars tijdens De Vlajo Awards

Het winnende team wordt gehuldigd tijdens de Vlajo Awards, op zaterdag 9 mei in Walibi !

Tips

 • Werk professioneel
 • Kwaliteit telt, niet kwantiteit
 • Werk structureel en overzichtelijk
 • Laat je businessplan / pitchdeck nalezen door je droomcoach
 • Wees stipt in het naleven van de gevraagde deadlines

 

Meer info?