Talent4Change

talentvol (samen)werken aan een leefbare wereld

 

Didactische ondersteuning

Het materiaal van Talent4Change is zo ontwikkeld dat je er als leercoach en leerling meteen mee aan de slag kan. Er is geen specifieke opleiding of workshop nodig. 

Workshop

Gezien het hier gaat om een nieuw project bieden we toch nog de mogelijkheid om naar een opstartsessie te gaan. Deze hoef je dus zeker niet verplicht te volgen maar biedt wat extra veiligheid voor wie dat wenst. Deze sessies zullen aangeboden worden per provincie in de maand september en in januari. Verdere info volgt.

Werkboekje

Voor de leerlingen is er een werkboekje beschikbaar . Deze boekjes kunnen besteld worden aan € 5,-/stuk, transportkosten inbegrepen. We vragen om minimaal 5 boekjes te bestellen.

Inkijkexemplaar

Online kenniscentrum

Voor de begeleidende leerkrachten is er online ondersteuning via het Vlajo kenniscentrum. Registratie is gratis maar wel noodzakelijk. Op het online kenniscentrum vind je als leercoach alle ondersteuning die je nodig hebt om je lessen vorm te geven:

 • de Inspiratiegids van het project
 • ondersteunende PowerPoints en filmpjes voor gebruik in de klas
 • verdere verdieping bij bepaalde thema’s
 • planningsdocumenten

Ons kenniscentrum bevat ook nog een aantal printbare materialen die je gebruikt tijdens het project. Deze zijn tevens te bestellen via het bestelformulier. Het gaat om

 • Pictogrammen van de talenten
 • Kwaliteitenkaartjes
 • Foto’s
 • Stellingen / woorden

Festivalbandjes

We bieden ook festivalbandjes aan om het talent van je leerlingen zichtbaar te maken. Deze zijn te bestellen via aan de prijs van €1/stuk.

Eindtermen en competenties

De bestaande eindtermen waren 20 jaar oud en in een snel veranderende wereld drong een wijziging zich op. Deze nieuwe eindtermen en in het verlengde daarvan de modernisering van het Secundair Onderwijs luiden het begin van een nieuw tijdperk in. Een tijdperk vol mooie ambities, grote plannen, veel uitdagingen en onzekerheden maar met één duidelijk gemeenschappelijk doel: het best mogelijke onderwijs voor élke leerling.

We willen met dit programma leerkrachten ondersteunen in deze nieuwe boeiende wereld. Laat deze inspiratiegids een handvat zijn om, samen met jouw klas, aan de slag te gaan.

Talent4Change heeft algemeen zeer veel raakvlakken met de nieuwe eindtermen, omdat deze vertrekken vanuit projectmatig, competentiegericht onderwijs.

Transversale eindtermen:

 • 5. Sociaal-relationele competenties
 • 7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
 • 14. Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid.
 • 15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

Mens & Samenleving

Indien je Talent4Change inzet in het vak Mens &Samenleving kan je adhv de concordantietabel perfect volgen welke leerplandoelen en eindtermen je behaalt.( opgemaakt in samenwerking met én geverifieerd door pedagogische begeleidingsdienst KOV). 

We werken aan de drie inhoudelijke rubrieken van het leerplan. Tijdens het ontdekken van hun ondernemende talenten bieden we de leerlingen een kans  tot zelfinzicht. Tijdens het samenwerken aan het evenement zetten we graag in op de relatie met anderen. Tot slot bieden de aangeboden thema’s en de daar bijbehorende actie een mooie invalshoek naar hun relatie tot de samenleving.

Tip

Wil je de ontwikkeling van de ondernemende competenties van je leerlingen evalueren en in kaart brengen? Kijk dan zeker eens naar onze nieuwe tool ‘CompassMe’!

Wil je graag starten met Talent4Change in je klas?

Kom alvast naar onze inspiratiedagen:

 

Bestellen kan vanaf 15 augustus. We zijn momenteel nog volop bezig met de afwerking van de procedures.