Ervaringen van leraren

met Talent4Event


Wil je meer weten over de organisatie en het verloop van Talent4Event  vanuit verschillende scholen? Lees hier op welke manier de leraren dit Vlajo-project organiseren en ervaren.

Heilig Graf Turnhout

Ann Vanherck

Overal bulkt het van talent, ook in de parel der Kempen! In het Heilig Graf in Turnhout gingen leerkracht Ann Vanherck en een aantal collega's samen met de leerlingen van het beroepsvoordereidend leerjaar van start met Talent4Event.

Op 22 maart gaven ze in de Turnhoutse school het startschot voor een projectdag. Tijdens verschillende opdrachten en creativiteitsoefeningen ontdekten de leerlingen hun sterke kanten.  Uiteindelijk werd het voor iedereen in de groep duidelijk wie de leider, de doorzetter, de teamplayer, de creatieveling, de planner en de organisator was. Met deze informatie gaan de leerlingen aan de slag om in een latere fase samen een evenement op school uit te werken."

Leercoach Ann Van Herck vindt het belangrijk om ook in de eerste graad kinderen al wegwijs te maken in ondernemend gedrag en hun talenten te laten ontdekken. Zeker in deze richting. Ann: "Leerlingen van de B-stroom hebben vaak al heel wat teleurstellingen moeten verwerken. We vonden het dan ook erg belangrijk om hun sterke punten eens in de schijnwerpers te zetten. Door de leerlingen op zoek te laten gaan naar hun talent en door dit later in het evenement weer tot uiting te laten komen, hopen we om hen een succeservaring te laten beleven."

Stedelijk Lyceum Quellin

Peggy Geysels, leerlingbegeleider:

Als leerlingbegeleider begeleid ik dit project mee en probeer ik de leerkrachten zoveel mogelijk te vrijwaren van de praktische organisatie.
We hebben hier op school het geluk dat de leerlingen in het eerste leerjaar A, 2 lesuren in hun rooster hebben waarin er projectmatig kan gewerkt worden (bij ons heet dit e-learning).
Voor sessie 1 en 2 hebben de leerkrachten de opdracht gekregen om in de herfstvakantie deze 2 lesjes voor te bereiden, d.w.z. dat ze een klas toegewezen kregen en een boekje mee naar huis kregen.
Alle kopies en materiaal dat ze nodig hadden voor deze sessies, lagen na de herfstvakantie klaar in mapjes per klas, zodat ze onmiddellijk aan de slag konden.
Ze konden ook altijd bij mij terecht voor praktische beslommeringen.
De leerlingen vonden het heel leuk en het enthousiasme van de collega's groeide hierdoor sterk.
Enige praktisch minpuntje was dat de leerlingen niet echt een mapje hadden om hun papieren in te bewaren. Dit moeten we nog proberen te voorzien.

De twee volgende sessies voorzien we na de kerstvakantie.
Het is denk ik erg belangrijk dat collega's dit niet als een extra belasting ervaren, daarom is het best dat ze ondersteund worden in de praktische voorzieningen.
We hebben ook het geluk dat we een stagiair van de studierichting kantoor hebben op donderdagnamiddag, die de kaartjes lamineert, enz....
Het is in ieder geval een zeer goed uitgeschreven project.

Wicco campus Sint-Maria Neerpelt

Veerle Rutten, leerkracht economie:

We zijn vertrokken voor ons nieuw avontuur :-).
Mijn enorm gemotiveerde en enthousiaste klas van het 2de jaar organiseert op dinsdag 24 november van 12u tot 13.30u een actie voor de 'Rode Neuzen Dag' op school en uiteraard hebben we dit gekoppeld aan Talent4Event.
Op dit moment hebben we 2 grote deeltaken (materialen, veiligheid en voorzieningen allerhande enerzijds en reclame en info anderzijds).
De klas is nu in 2 groepen verdeeld en elk talenten is aanwezig, behalve de creatieveling, die is enkel bij de PR groep vertegenwoordigd.
Deze week zal er concreet gewerkt worden rond de specifieke uitvoering van de deeltaken: wie, wat, wanneer gaat doen.

Na het event:
We zijn enorm tevreden over de gang van zaken, alles verliep relatief vlot en er zijn geen onverwacht grote problemen opgedoken. Het was een zeer leerrijke ervaring voor de leerlingen en de appreciatie van jullie werd ook erg gewaardeerd door de leerlingen. Dank voor jullie aanwezigheid.
We zijn erin geslaagd het vooropgesteld bedrag van 150,00EUR ruimschoots te overschrijden. Op ongeveer 1,5 uur slaagden we erin met deze actie 365,45 EUR bij elkaar te krijgen!!!

In de loop van de 2de week na de kerstvakantie start ik met ons 2de project voor dit schooljaar, nl de sponsorloop. Voor deze activiteit schakel ik ook de 1ste jaars en zoals vorig jaar ga ik met hen de 1ste en 2de sessie van Talent4Event alvast doorlopen.