Vraag en antwoord

over Talent4Event


Hoe draagt dit project bij tot de realisatie van de VOETEN?

De eindtermen zijn sinds 2010 inhoudelijk geactualiseerd. De meest opvallende nieuwe termen zijn: herinneringseducatie, mediawijsheid, socio-economische basisinzichten, ondernemingszin, Europa, justitie, cultuuropvoeding en duurzame ontwikkeling. Binnen het project talent4Event wordt er in functie van ondernemingszin doelgericht gewerkt aan context 3 Sociorelationele ontwikkeling.

Werd het project ook gelinkt aan het ICT raamplan?

Het ICT raamplan komt mogelijk aan bod als de leerlingen tijdens het project kunnen werken  met ICT.
Raamdoelstellingen 6,7,8,11 en 12 kunnen hierbij gerealiseerd worden.

In welke vakken kunnen de sessies gegeven worden?

Het project is vakoverschrijdend en kan dus in eender welk vak gegeven worden. Het is vooral van belang dat de sessie gegeven wordt door een leraar die volledig achter het project staat en de meerwaarde van werken met talenten helemaal inziet. Andere leraren zullen tot dit besef komen eens ze kunnen werken met de evaluatiefiches binnen hun eigen groepswerken.

Hoeveel tijd is er nodig tussen het doorlopen van de 5 sessies?

Sessie  1 en 2 geef je best in week 1 en week 2. Na sessie 2 kan je gerust een weekje tussen laten. Sessie 3 en 4 en 5 geef je dan best weer zonder een week ertussen. Tel tussen de 5 en 6 weken om de vijf sessies te doorlopen.
Na sessie 5 kan je de werkvergaderingen op eender welk moment laten doorgaan. Er mag gerust wat tijd zitten tussen de opstart van het project en het event. Laat leerlingen werken aan het event op momenten dat ze - door omstandigheden binnen de school - geen les hebben.  Zo kunnen de gaatjes wegens afwezigheid van leraren -wegens nascholing of andere redenen- ook worden opgevuld.