Vlajo-aanbod voor basisonderwijs

praktijkgerichte workshops, trajecten en projecten voor de basisschool

Samen met leerkrachten en schoolteams gaan we de uitdaging aan om een leef- en leeromgeving in te richten waarin ‘alle’ kinderen zich breder kunnen ontwikkelen. Met interactieve workshops, projecten en trajecten op maat ondersteunt het Vlajo-team scholen bij het organiseren van meer ondernemend onderwijs. Vanaf de 1ste kleuterklas tot en met het 6de leerjaar reiken we handvaten aan om kinderen op eigen niveau te laten groeien in doorzetting, zelfstandigheid, samenwerking, eigen initiatief, …

Wat bieden wij?

Onze hoofdcoördinator licht het gehele aanbod toe in een gratis webinar:

  

 

Verschillende formules met meer effect op de klasvloer
 

Individuele nascholingen

in samenwerking met diverse nascholingscentra in heel Vlaanderen.
Lees meer...

 

Teamgerichte nascholingen

bij u op school.
Lees meer...

 

Trajecten op maat van de school

Om met de inhouden en tools aan de slag te gaan op het niveau van de klas en de school, kan een ondersteuningstraject op maat van de school uitgewerkt worden. Een traject wordt steeds door een vrijblijvend intakegesprek voorafgegaan. Vlajo praatcafé Netwerkevent waar je volop van gedachten kunt wisselen en ideeën kunt delen.
 

Online ondersteuning

Naast gebruiksklare tools in het digitale kenniscentrum biedt Vlajo ook online ondersteuning aan. (mail, Skype)

 

 

Aanbod voor kleuteronderwijs


Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

Hoe bouw je een sterke speel- en leeromgeving uit? Hoe richten we ondernemende hoeken in? Waar zit het evenwicht tussen begeleiden – sturen - zelfsturen? Na deze workshop kijk je beslist anders naar jouw hoeken.

Onthaal centraal

Hoe richt ik een onthaalmoment in waar plannen, terugblikken, doen en samenhorigheid voorop staan? Tijdens een open onthaal willen we het initiatief van kleuters vergroten en hun zelfstandigheid stimuleren. Het open onthaal is praktisch, minder tijdrovend en doelgericht. Geen wachtende kleuters meer, maar ondernemende activiteit vanaf het eerste moment.

Evalueren in de kleuterklas

Hoe weten kleuters welke kwaliteiten je als leerkracht wilt beoordelen? In deze workshop bieden we alle kleuters een taal aan met woorden en bewegingen. Kleuters leren zo kijken naar wat en hoe ze iets hebben gedaan. Je krijgt ook tools mee om met meer focus alle kleuters te kunnen opvolgen.

 

Aanbod voor lager onderwijs


Binnenklasdifferentiatie

De context, onze leerlingen en ons leerplan bepalen meer dan ooit onze aanpak. Vertrekkend vanuit een interactieve klassikale instructie komen we tot een gedifferentieerde instructie die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de individuele noden van de kinderen. We hechten bijzonder veel belang aan de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en attitudes die kinderen nodig hebben om in een gedifferentieerde klas te kunnen leren en leven.

Evalueren en groeigericht rapporteren

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes in kaart te brengen. De ‘growth mindset’ en ‘eigenaarschap van leerlingen’ staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.

Doe het eens op mijn manier! Stijl in differentiatie

Sommige leerlingen leren door veel vragen te stellen, anderen leren al doende. Lesgeven vanuit één voorkeurstijl levert bijgevolg een lager leerrendement op. Een combinatie van verschillende stijlen zal het leerproces krachtiger maken rekening houdend met het doel dat je wilt bereiken. Tijdens deze actieve workshop krijg je kapstokken aangereikt om ruimer naar jouw lessen en kinderen te kijken. Dit alles aan de hand van de leerfasen van Kolb.

Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in de klas

Maak kennis met eenvoudige en haalbare werkvormen om alle leerlingen actiever te betrekken en het ‘leren van en met elkaar’ meer kansen te geven tijdens je lessen. Daarnaast verken je ook heel wat organisatorische tips en werkvormen om meer rendement te halen uit groepswerken. In het kenniscentrum krijg je toegang tot ideeën en tools om meteen aan de slag te kunnen gaan.

Zelfstandig aan de slag met contractwerk

Contractwerk mag er niet ‘nog eens bovenop’ komen. De organisatievorm biedt mogelijkheden om gedifferentieerd aan het werk te gaan, maar is ook uitermate geschikt om zelfstandigheid te vergroten en planmatig te leren werken. Ondernemend leren ten top! Tijdens deze praktische workshop worden heel wat organisatorische tips aangereikt voor de verschillende vormen van contractwerk en krijg je een aanzet om een groeilijn op te stellen voor de 6 leerjaren.

Kinderen leren vliegen met de vleugels van de toekomst. (KO + LO)

Tijdens deze actieve workshop maak je kennis met kant-en-klare projecten en concrete materialen die de ontwikkeling van zelfsturing en ondernemend gedrag bevorderen. Hoe kun je competenties ontwikkelen die belangrijk zijn voor onze kinderen in de 21ste eeuw?
Volgende projecten komen aan bod: De Vlajo Droomfabriek (ondernemende lesthema’s).

 

Ondernemende projecten voor basisonderwijs


Vlajo’s talentenstage (project derde graad BaO)

Wat als je leerlingen een keer meedraaien in een winkel of organisatie? Welke kwaliteiten zouden ze bij zichzelf ontdekken? Tijdens interactieve lessen bereiden leerlingen zich voor op een talentenstage. Samen met een droomcoach gaan ze gedurende één voormiddag aan het werk om hun kwaliteiten in de verf te zetten en betere keuzes te kunnen maken.
Wil je meer weten over dit project?

 


 

Neem contact met ons op
 

Fabienne Geuens

Hoofdcoördinator basisonderwijs | Lager Limburg en Vlaams-Brabant

Annick Vandroemme

Lager Oost- en West-Vlaanderen | Talentenstages basisonderwijs