Leer-kracht in een ondernemende klaspraktijk


Niet alleen Vlajo maar ook de overheid wil ondernemingszin stimuleren. Door in de modernisering van het secundair onderwijs “ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties” op te nemen als één van de 16 sleutelcompetenties, wordt er van de scholen en leerkrachten, verwacht om hier actief mee aan de slag te gaan.

  • Om jongeren ondernemend aan de slag te laten gaan, is een ondernemende schoolcontext nodig. Leerkrachten bewust laten kijken naar hun eigen klaspraktijk en hen begeleiden om hun lesomgeving nog ondernemender te maken, om nog meer eigenaarschap te geven aan de leerlingen, is hierbij cruciaal.
     
  • Met het traject “Leer-kracht in een ondernemende klaspraktijk” willen we leerkrachten van verschillende vakken en jaren onderdompelen in de eindtermen binnen de sleutelcompetentie ondernemingszin. We willen hen er vertrouwd mee maken en met hen onderzoeken wat zij kunnen doen om deze eindtermen binnen hun lessen te realiseren én zo ook resultaten te boeken binnen de sleutelcompetenties sociaal-relationele competenties, leercompetenties en zelfsturing.
     
  • Door ervaringen uit te wisselen en concrete cases uit te werken, komen we tot een databank met beste praktijkvoorbeelden voor een ondernemende klaspraktijk.