Sponsoring


Vlajo maakt haar ambities waar dankzij de steun van waardevolle partners. Is voor jouw bedrijf het inspireren van jongeren en stimuleren van ondernemingszin ook belangrijk? Dan gaat Vlajo graag met jou in gesprek om je doelstellingen en wensen in kaart te brengen. We maken voor iedere partner op maat gemaakte voorstellen om zo samen meer jongeren te inspireren en uit te dagen te bouwen aan een ondernemende toekomst. Onze partners investeren centen, tijd en menselijk kapitaal in Vlajo. Voor informatie over partnerschappen, gelieve de directie van Vlajo te contacteren: Peter Coenen.

Lees hier enkele getuigenissen van Vlajo-partnerbedrijven of hun vertegenwoordigers!

image-description
Vlaanderen en België hebben nood aan ondernemers. Ondernemers zijn mensen die de toekomst veranderen, het leven verbeteren en werkgelegenheid creëren door het zorgvuldig afwegen van kansen en risico's en door keihard te werken. Daarom moeten we een ondernemersmentaliteit van jongs af aan bij onze kinderen bijbrengen. Vlajo is hét kanaal bij uitstek om dat te doen! Peter Vandekerckhove, Hoofd Retail & Private Banking - Gedelegeerd Bestuurder BNP Paribas Fortis
image-description
Bij Heylen Group hechten we veel waarde aan ondernemerschap, durf en passie, waarden die we delen emt Vlajo. Nog iets dat we delen met Vlajo is het geloof in jong talent. Als trotse partner van Vlajo streven we ernaar jonge ondernemers en de leiders van morgen te mogen inspireren, begeleiden en ondersteunen. Seppe Onsea, Group Director Growth & Acquisition
image-description
Het stimuleren van ondernemerschap is in alle tijden van zeer groot belang. Hierin vinden Deloitte en Vlajo elkaar terug. Beiden hebben zij hetzelfde objectief voor ogen: jongeren zin doen krijgen om zich in te zetten en iets te realiseren. Deloitte en Vlajo zijn reeds lange tijd partners. Dit partnership neemt naast het verlenen van een financiële steun verschillende vormen aan: het coachen van jongeren, het nalezen van businessplannen, het zetelen in jury’s en het uitreiken van de Deloitte Innovation Award aan de meest innovatieve Vlajo Mini-onderneming voor elke provincie. Claire Van Bergen, CSR Director Deloitte
image-description
Ondernemerschap is geen beroep maar een roeping. Het is een uitdaging en een manier van leven en werken. Ondernemers zorgen ervoor dat dingen gerealiseerd worden. Geen praters maar doeners.” Het aanbod van Vlajo speelt hier op in en zorgt ervoor dat de ondernemers van de toekomst opstaan. Iedereen ondernemer is de slogan van Voka en het aanbod van Voka sluit nauwgezet aan bij het pallet aan projecten dat Vlajo heeft. Daarom zijn we partner om die die opstaan ook effectief te begeleiden naar ondernemerschap. Hans Maertens , Gedelegeerd bestuurder bij Voka
image-description
Ondernemerschap ligt ons nauw aan het hart. Vlajo is dé ambassadeur bij uitstek voor ondernemerschap bij jongeren in gans Vlaanderen. We zijn er trots op de evenementen van Vlajo te mogen ondersteunen en zo ons steentje te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de ondernemers van morgen. Yves Poullet, CEO Euroclear
image-description
Vlajo is voor essenscia de uitgelezen partner om jongeren enthousiast te maken voor wetenschap, creativiteit en ondernemerschap. Het is een plezier om met het gemotiveerde Vlajo-team samen te werken. Dankzij ons ijzersterk partnership kunnen de jaarlijkse Innovatiekampen op een steeds groeiende belangstelling rekenen van zowel jongeren, leerkrachten als bedrijven uit de chemiesector. Frank Beckx, Gedelegeerd Bestuurder Essenscia Vlaanderen
image-description
"Vandaag zijn de talenten de eerste motor van de groei geworden want het zijn zij die waarden, rijkdom en bijgevolg nieuwe jobs creëren. Onze economie heeft ondernemers nodig maar ook 'intranemers' die niet-lineaire loopbanen met een opeenvolging van projecten en ervaringen onder controle kunnen houden. Door dit partnerschap aan te gaan met Vlajo – dat zich heeft opgeworpen als onontbeerlijke brug tussen school en bedrijfswereld in Vlaanderen – willen we bijdragen tot de ontluiking van de talenten en de leiders van morgen. Hoe? Door onze expertise van de arbeidsmarkt te delen en de wil om te leren voortdurend te stimuleren. Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux
image-description
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom is bouwen van bruggen tussen onderwijs en bedrijfsleven voor een ondernemersorganisatie zoals ETION essentieel. Vlajo is voor ons de ideale partner gebleken om onze projecten zoals 'Ondernemers voor de Klas' de nodige doorgroeikansen te geven. Ook 'Start Academy' blijkt een schot in de roos. Het enthousiasme van zowel de leerlingen of studenten als de ondernemers toont aan dat we hier echt van een geslaagde samenwerking kunnen spreken. Caroline Ven, Gedelegeerd Bestuurder Etion
image-description
Meisjes maken het verschil, zeker in technologie en wetenschap. We hebben de meisjes hard nodig. Als sector, maar zeker ook als maatschappij. Gezondheidszorg, klimaat en energie zijn thema’s waar wetenschap en technologie een grote bijdrage aan kunnen leveren. We weten dat rolmodellen heel belangrijk zijn en we hebben sterke vrouwen nodig die vertellen waarom zij hebben gekozen voor een exacte wetenschap, en wat zij bereiken met hun dagelijkse werk. Daarom zijn we erg verheugd over ons partnership met Vlajo om deze rolmodellen tot in de klas te brengen via het STEM Ondernemers voor de Klas-programma. Peggy Van Casteren, Head of Community Impact J&J Benelux
image-description
De Sci-Tech Challenge biedt ons de kans om scholieren inzicht te geven in het belang van wiskunde, wetenschap en technologie. Ons vermogen om wereldwijd voorop te blijven lopen, hangt af van de volgende generatie wetenschappers en ingenieurs. De samenwerking met Vlajo biedt ons de gelegenheid dit te bewerkstelligen. Joost Van Roost, President ExxonMobil
image-description
Visie, ambitie en doorzettingsvermogen zijn de kwaliteiten die je nodig hebt om van een idee een onderneming te maken. Als internationaal advocatenkantoor promoten wij die kwaliteiten intern naar onze mensen toe. Vlajo creëert een platform dat ons toelaat deze ook te stimuleren bij jongeren, samen met gelijkgestemde bedrijven. Pieter Van Den Broecke, Partner Linklaters
image-description
Mijn ervaring als jurylid bij Vlajo heeft me geleerd dat de volgende generatie meerdere troeven in zich heeft om uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen: creativiteit, innovatie en ondernemingswil. Vlajo in samenwerking met bedrijven zorgt ervoor dat het enthousiasme van deze jonge ondernemers de juiste plaats krijgt. Gaëlle De Vos, Solvay
image-description
Krachten bundelen zodat nog grotere hefbomen gecreëerd worden om studenten te stimuleren te ondernemen, dat is onze belangrijkste drijfveer om samen te werken met Vlajo. VKW Limburg stelt haar netwerk open voor de ondernemers van morgen en versterkt zo de toekomstige economische slagkracht van de regio. Jos Stalmans, Gedelegeerd Bestuurder VKW Limburg
image-description
De Nationale Loterij zorgt sinds 1934 voor veilig spelplezier en investeert een groot deel van de inzet van haar spelers aan allerlei maatschappelijk relevante projecten. Wie meespeelt, wint altijd. Spelers geven mensen kansen en maken dromen waar. Door de jeugd enthousiast te maken voor het ondernemerschap zorgt Vlajo ook voor kansen. Dat is wat ons verbindt en waarvoor wij staan: de toekomst van jonge mensen voorbereiden en hen maximale kansen bieden op succes en geluk. Want iedereen telt mee! Jannie Haek Gedelegeerd Bestuurder Nationale Loterij
image-description
Totals ambitie is erkend te worden als een partner in duurzame ontwikkeling op sociaal en economisch niveau waar onze groep aanwezig is. We moeten het ondernemerschap steunen om een netwerk van KMO’s te laten groeien en zich te ontwikkelen. Vlajo geeft ons niet alleen de opportuniteit om onze toekomstige business partners ( klanten, collega’s, leveranciers ) te ontmoeten maar ook het ondernemerschap als mentaliteit te stimuleren in de omgeving van ‘kennis’. Des te meer omdat ‘kennis’ de enige ‘grondstof’ is die groeit als ze gedeeld wordt.Marc Meeùs verantwoordelijke Ontwikkeling KMO België bij Total