Vlajo-medewerkers

Onze dynamische medewerkers die de Vlajo programma’s met veel goesting in heel Vlaanderen van dichtbij opvolgen en begeleiden, marketing en communicatie acties bedenken, activiteiten organiseren en leerkrachten, directies, scholen… dagelijks te woord staan. Ze worden hierbij gesteund door een hecht netwerk uit onderwijs en bedrijfsleven. Elke dag streven ze ernaar het aantal gemotiveerde en ondernemende jongeren dat het bedrijfsleven vervoegt, te vergroten.

Het Vlajo team bewaakt een goed contact met deelnemers, begeleiders en droomcoaches. Ze beschikken hierbij over didactisch materiaal dat getoetst is bij pedagogische begeleiders en inspeelt op leerplannen en lesopdrachten.

Ondernemingszin en ondernemerschap blijvend aandacht doen krijgen in het onderwijs, zodat jonge mensen al lerend de juiste ondernemende houding, kennis en vaardigheden meekrijgen, is dé prioriteit van Vlajo en haar medewerkers. Ons team staat klaar om je verder te helpen met al jouw vragen rond ondernemerschapsonderwijs of met opstart en verdere uitbouw van jouw studentenonderneming.


ALGEMENE DIRECTIE

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

O&O BEGELEIDING: hoofdcoördinatoren

Julie Vanstraelen

Hoger onderwijs | Programmaverantwoordelijke Start Academy

Ben Peeters

Secundair | Programmaverantwoordelijke Vlajo@lerarenopleiding en Vlajo Ambassadeurschool

O&O BEGELEIDING: regionale coördinatoren

Hoger onderwijs

Secundair onderwijs

Basisonderwijs