International Marketplaces

neem deel aan verkoopdagen in Europese landen


Het is voor Vlajo een belangrijke opdracht om jullie te boeien voor internationaal ondernemen. Je kan er niet vroeg genoeg mee starten. Reeds op de schoolbanken dienen jongeren overtuigd te worden van de opportuniteiten die kunnen gerealiseerd worden dankzij een positief Europees denken. Vlajo wil een open en performante structuur bieden om het toekomstig ondernemend potentieel in Vlaanderen te overtuigen van de Europese integratie en -handel.

De internationale ontmoeting vormt een basis voor de ‘verrijking’ van de economie. Het is maar door grenzen te overschrijden, zich nieuwsgierig open te stellen voor andere culturen dat er vriendschap en samenhorigheid kan groeien tussen deze verschillende culturen.

Vlajo wil jullie hier graag mee helpen. Wil jij je producten in het buitenland aan de man brengen?  

Enkele landen uit onze Europese koepelorganisatie JA Europe nodigen je uit.

 • Bekijk de uitnodigingen op de JA-website
   
 • Neem deel aan de International Student Company Meetup in Estland
 • Trek met je Mini-onderneming naar Riga
  Internationaal Student Company Festival en Lerarenconferentie
  Het International Festival of Pupil Training Companies and Teachers' Conference is een van de grootste internationale beurzen in Europa, die jaarlijks begin april door JA Letland in Riga wordt georganiseerd.
  Het International Festival of Pupil Learning Enterprises and Teachers' Conference is een van de grootste internationale beurzen in Europa, elk jaar begin april georganiseerd door JA Latvija in Riga. Tussen de 80 en 100 MKB-bedrijven uit Europa en andere delen van de wereld komen bijeen op het festival, met in totaal maximaal 500 deelnemers aan het evenement. 10-15 MKB-bedrijven komen uit Letland. Het is een internationale wedstrijd die middelbare scholieren de kans geeft hun bedrijf te ontwikkelen en de concurrentiekracht ervan te vergelijken met de beste MKB-bedrijven in andere landen. De beste kleine en middelgrote ondernemingen in Letland doen internationale contacten op en wisselen ervaringen uit. Tijdens de lerarenconferentie vindt ook een internationale uitwisseling van ervaringen van economiedocenten plaats.
  •  

Vlajo-projectcoördinator voor International Marketplaces

Karine Soete | karine.soete@vlajo.org | 016 29 84 14