Model Organisation Award

een Europese onderscheiding voor de Vlajo-kwaliteit

Vlajo werd door de koepelorganisatie JA Europe voor de 7de keer  bekroond met de JA Europe Model Organisation Award. Deze bekroning onderscheidt organisaties die beantwoorden aan de internationale JA kwaliteitscriteria en die een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van het Europese netwerk. JA Europe is marktleider in ondernemerschapsonderwijs en bereikt 4,2 miljoen leerlingen/studenten in maar liefst 40 landen.

Peter Coenen als directeur van Vlajo:

Deze Model Organisation Award is een mooie, internationale erkenning voor het werk dat ons Vlajo-team levert op vlak van ondernemerschapsonderwijs. En het bewijs dat we als klein land daarom geen kleine speler zijn in Europa. Deze prijs is goed voor onze internationale uitstraling. Het verruimt de horizonten en de ambities. Voor ons als organisatie, voor onze partners, maar ook voor de jongeren die kunnen experimenteren met de mogelijkheden van internationaal denken en grensoverschrijdend acteren.

Caroline Jenner, voormalig CEO van JA Europe, motiveert waarom Vlajo bij de beste van de Europese klas is:

Tijdens de selectie namen we de werking van onze verschillende ledenlanden onder de loep en scoorden we op een aantal criteria, zoals de bijdrage aan het Europese netwerk, de groei en evolutie van de organisatie op nationaal vlak, de impact van hun werk, enz. Vlajo behaalde daarin een schitterende score en dat maakt de organisatie tot een van de besten in ons netwerk. Het goede nieuws is dat steeds meer landen opschuiven in de ranking. De kwaliteit van ons netwerk ligt dus erg hoog. Ondernemen is het nieuwe cool en rekent op steeds meer aanzien op de arbeidsmarkt. Scholen moeten bijgevolg ondersteund worden op dat vlak. Vlajo bewijst, met haar programma’s en activiteiten, dat het de kaart van kwaliteit trekt en de aangewezen partner is om leerlingen/studenten vertrouwd te maken met ondernemen.

 

T. Bata Quality Award

een Europese onderscheiding voor het Vlajo-team

Vlajo werd in Sofia (Bulgarije) door de Europese koepelorganisatie JA Europe onderscheiden met de Thomas J. Bata Quality Award 2017. De Award staat voor de langetermijnvisie inzake kwaliteitsstandaarden in ondernemend onderwijs en wordt uitgereikt aan één van de 40 leden-landen van JA Europe. Aan de Award is een mooie geldprijs verbonden.  Vlajo won deze hoofdprijs al eens eerder in 2013.

“We dragen deze award op aan het hele Vlajo-team. Het is dankzij hun inzet, creatieve klantgerichtheid en voortdurend streven naar kwaliteit dat we de Award binnen haalden. Dank ook aan onze sponsors, bestuurders, overheden, leerkrachten en onderwijspartners en al onze stakeholders die ons de ruimte en middelen geven om het vak - dat we zo graag doen - goed te doen”, zegt Peter Coenen, directeur van Vlajo.

“Dit mooie resultaat is te danken aan ons beproefd model van publiek-private samenwerking dat werd opgebouwd op basis van een multiple win-win voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid”, zegt Herman Van de Velde, voorzitter van Vlajo. “Het model laat toe om kwaliteit, duurzaamheid en kostenefficiëntie na te streven, tegelijk met sterke groeiresultaten, gedragen door het Strategisch Meerjarenplan van Vlajo”.

Als internationaal ondernemer in de schoenenindustrie was Thomas J Bata de mede-grondlegger van talrijke collega-organisaties in Centraal- en Oost-Europa. Hij schonk zijn naam aan de award omwille van zijn streven naar duurzame organisaties op basis van kwaliteit.