Minister Crevits en Françoise Chombar maken jongeren warm voor STEM-studies en -beroepen

Minister Crevits en Françoise Chombar maken jongeren warm voor STEM-studies en -beroepen

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits gaf vandaag samen met Françoise Chombar, de CEO van de chipproducent Melexis en de leading lady van de Belgische techsector, het startschot van STEM Ondernemers voor de Klas in het Sint-Janscollege in Hoegaarden. Ze spraken er met 60 laatstejaarsleerlingen over het belang van STEM-studies en -beroepen. De keuze voor wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde is niet evident. Daarom lanceerde Vlajo dit nieuwe onderwijsproject tussen STEM-scholen en bedrijven uit de STEM-sector. Samen met Françoise Chombar staan nog 120 andere bedrijfsmensen uit de STEM-industrie en technische sectoren de komende 8 weken in heel Vlaanderen voor de klas. Rolmodellen met een inspirerend parcours die laatstejaarsleerlingen motiveren om voor een STEM-carrière te kiezen. Hun verhalen zijn de moeite waard en vormen voor jongeren een grote inspiratiebron.

Bij de kick-off van deze eerste editie ‘STEM Ondernemers voor de Klas’ nam minister Crevits ook het woord: “Meer en meer jongeren kiezen voor techniek en wetenschappen. Het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering werpt dan ook zijn vruchten af. En dat is goed nieuws voor onze bedrijven die nu en in de toekomst nood hebben aan gepassioneerde STEM-afgestudeerden. Toch blijft het een uitdaging om de belangstelling ervoor levendig te houden.  Daarom wordt STEM met de modernisering van het secundair onderwijs een apart domein, met het oog op een job of verdere studies. Dit zal de zichtbaarheid verhogen en het imago verbeteren. Ook het initiatief van Vlajo juich ik toe. Ondernemers die tijd willen vrij maken om jongeren te inspireren, kunnen het studiekeuzeproces van onze leerlingen alleen maar versterken.” 

Françoise Chombar, de CEO van de chipproducent Melexis en de leading lady van de Belgische techsector, nam als boegbeeld het eerste gastcollege voor haar rekening. “Het doet deugd aan jongeren te kunnen vertellen hoe boeiend technologie kan zijn, wat STEM kan betekenen voor mens en milieu en hoe ze als ondernemende jongeren kunnen bijdragen. Zij kunnen allemaal de ontwerper zijn van de bestmogelijke toekomst. Maar ik wil hen ook kritisch laten nadenken, want technologie moet mensgericht blijven.” Ze gaf de jongeren ook een duidelijke boodschap: “De wereld verandert in een razendsnel tempo. Wetenschap en innovatie vormen de motor om deze maatschappelijke uitdagingen om te buigen in succesverhalen. Daarom hebben we jullie nodig in de domeinen van Wetenschappen, Techniek, Engineering en Wiskunde.”

          

Brug tussen STEM-onderwijs en STEM-bedrijven

In een wereld die steeds complexer wordt, kan het onderwijs op zichzelf niet meer aan alle maatschappelijke vragen en wensen tegemoetkomen. Vlajo wil leerkrachten en leerlingen daarin ondersteunen en neemt voortdurend nieuwe initiatieven om jongeren warm te krijgen voor ondernemerschap, voor STEM-vakgebieden, en nog veel meer. Vlajo komt met STEM Ondernemers voor de Klas tegemoet aan de nieuwe eindterm STEM voor de eerste graad, alsook de stijgende vraag van bedrijven naar STEM-profielen. Concreet krijgen leerlingen antwoorden op vragen als: is een STEM-carrière iets voor mij, welke toekomstmogelijkheden biedt mijn STEM-opleiding, wat verwachten bedrijven in die sector van werknemers? Niets zo spannend als deze vragen rechtstreeks aan bedrijfsmensen uit de STEM-industrie zelf te stellen!