60 leraren voor de eerste reeks lerende netwerken

60 leraren voor de eerste reeks lerende netwerken

Deze week nodigden we leraren secundair uit heel Vlaanderen uit in onze virtuele zetels.   Per project werd een lerend netwerk opgestart, waarbij het de bedoeling is dat leraren uit eenzelfde project volop ideeën kunnen uitwisselen, inspireren en geïnspireerd worden.  Thema voor deze reeks was 'het project in Corona-tijd'. Er werd geluisterd naar elkaars aanpak en er kwam heel wat naar boven!

De corona-maatregelen beperken de mogelijkheden...

In elke lerarengroep bleek dat het project (Jieha-Mini-onderneming-Stundentenbedrijf) momenteel toch een nieuwe aanpak vergt in vergelijking met andere jaren. De opstart gaat trager, de eerste verkopen komen nu pas op gang, anderzijds hebben de leerlingen daardoor meer doordacht werk gemaakt van het uitdenken van hun bedrijf.

Het week-om-week afstandsonderwijs is voor projectwerk geen evidentie, en in sommige klassen blijken leerlingen meer afwezig te zijn tijdens de lessen.

En hoe bereik je je doelpubliek, je potentiële klanten nu er geen fysieke verkoopmomenten worden georganiseerd?

...dus dienen nieuwe mogelijkheden en kansen zich aan

Dat veel leerkrachten en hun leerlingen op zoek zijn gegaan naar 'anders' is opvallend. Er is veel veerkracht en verkopen lukt voor velen al aardig. Hierbij enkele van de vele bruikbare tips die we hoorden:

  • inspiratie voor 'meer dan aankopen-verkopen'/ toegevoegde waarde vind je momenteel op de Vlajo Market! Meer dan 100 teams hebben er hun plekje, dus ga eens snuisteren, ga op zoek naar leuke ideeën.
  • aankopen of niet? Werken op bestelling of aankopen in consignatie zorgen ervoor dat je geen stock overhoudt.
  • afhalen en leveren heeft zo z'n beperkingen.  Afhalen op school lukt  ofwel als de school een afhaalpunt heeft of als de afhaling buiten de schoolactiviteiten gebeurt. Je mag je afhaalpunt wel organiseren in een bestaand afhaalpunt of in een winkel. En leveren aan huis is in de meeste provincies terug toegelaten mits betaling op voorhand en buiten leveren op afstand.
  • marketingsgewijs is er al veel uitgeprobeerd, waaronder QR-codes, taggen in sociale mediaberichten, affiches, een catalogus...

Netwerken rond Compassme

Ook voor CompassMe werd een lerend netwerk georganiseerd. De combinatie van gebruikers-van-het-eerste-uur en nieuwe gebruikers zorgde voor inspirerende verhalen. Onze ambassadeurs deelden met veel enthousiasme hoe zij gestart zijn met het gebruik van CompassMe en hoe dit wordt geïmplementeerd binnen de schoolbrede werking. Sommige verhalen klonken bekend, andere verhalen brachten net ideeën en inspiratie met zich mee. Tijdens het volgend lerend netwerk komt aan bod hoe de scholen aan de slag gaan met leerlingen en leerkrachten om CompassMe te introduceren in de huidige school- en klaswerking. Wij kijken er alvast naar uit!

Kortom, elk netwerkmoment zorgde telkens voor een boost aan inspiratie met leraren in eenzelfde situatie. Dank aan wie heeft deelgenomen! En voor wie er niet kon bij zijn...

En verder?