130 jongeren bedenken duurzame oplossingen voor Brugge

130 jongeren bedenken duurzame oplossingen voor Brugge

Dag 2 van het Brugse Concept Building LAB. 130 Brugse jongeren uit het vijfde middelbaar kwamen voor de tweede keer samen om na te denken hoe zijn vanuit hun ideeën het Brugse Kaaidistrict duurzaam kunnen vormgeven om er later zelf te wonen, werken, leven. De jongeren komen uit 5 scholen met telkens een diverse achtergrond en studierichting. Op die manier wordt breed nagedacht en kunnen ze elkaar inspireren.

Het Concept Building LAB past in een groter geheel, namelijk Re-value

Re-Value wordt gefinancierd door de Europese Unie om de missie van de steden te ondersteunen, met name door te werken aan innovatief stedelijk ontwerp en planning in onze 'waterfront pilots'.

Vanwege de gedeelde doelen en complementaire expertise vormt Re-Value een strategisch partnerschap met NetZeroCities en andere projecten die de missie ondersteunen. Dit partnerschap maakt gebruik van de sterke punten en het aanbod van NetZeroCities en de specifieke ervaringen van Re-Value en gelijkgestemde projecten om de overgang naar duurzame en klimaatneutrale steden in heel Europa te versnellen.

Re-Value, dat werkt in onze negen steden aan het water waaronder Brugge, zet zich in om de belangrijkste lessen en ervaringen uit het project te delen en benut tegelijkertijd de mogelijkheden om te leren van andere steden die betrokken zijn bij de missie. Specifiek zullen de Re-Value steden laten zien hoe klimaatneutraliteit en stedelijke kwaliteit op elkaar kunnen worden afgestemd door de verbinding van de steden met hun waterfronten te herwaarderen, waardoor de stedelijke transitie onweerstaanbaar wordt voor burgers en professionele belanghebbenden.

JA Europe staat in om binnen Re-value de jongeren in deze steden te betrekken om de stad te inspireren.

Het Brugse Kaaidistrict

In het Re-Value-project onderzoekt Stad Brugge hoe het via planning en stadsontwikkeling kan bijdragen aan een klimaatneutrale toekomst. In Brugge focust dit Europees project op het Kaaidistrict

Dat is het gebied rond de Sint-Pieterskaai en de ringvaart tussen de Slachthuisstraat en de Havenstraat. Het college van burgemeester en schepenen keurde in april 2022 de conceptstudie voor dit stadsdeel goed.

Deze studie werd uitgewerkt door BUUR, City-D-WES en ir-architect Jurgen Trappeniers. De economische ambitie van het Kaaidistrict met plaats voor handel (retail), voedselproductie en -verkoop (voedselhub) en een makersdistrict (kleine ambachten), gecombineerd met wonen en ontspanning staat in deze studie voorop. Brugge kiest voor een verweving van functies  waar wonen, werken en ontspanning hand in hand gaan op lokaal en regionaal niveau. 

Brugse scholen

Binnen Vlaanderen is Vlajo aangesteld voor de organisatie van drie Innovation thinking-dagen met jongeren uit het secundair.  We werken met leerlingen uit het vijfde middelbaar die de drie trajectdagen meewerken zodat ze zich sterk kunnen inwerken en tijd krijgen om de ideeën te laten rijpen.

Deelnemende scholen:

 • MAST Brugge | welzijnswetenschappen
 • Maricolen | architecturale vorming
 • VTI Brugge | technologische wetenschappen en engeneering
 • Sint Franciscus Xaveriusinstituut (de Freres) | economie, wetenschappen en talen
 • Sint Lodewijkscollege | humane wetenschappen

Oktober 2023

Op dag 1 werd het startschot gegeven en fietsten de jongeren doorheen het Kaaidistrict. De mensen van Stad Brugge gaven uitleg over de plannen en de mogelijkheden.

In de namiddag werden de eerste brainstormstappen gezet. In 16 teams werken de jongeren ideeën uit rond de circulariteit van water, energie, economie en voeding.

Maart 2024

Na het uitwerken van de ideeën op school, pitchten de 16 teams hun eerste opzoekingswerk per thema aan elkaar, de aanwezige experten van stad Brugge en externe jury. Daarna kwamen 4 ondernemers de jongeren inspireren met hun onderneminsgverhaal. Ze vertelden hoe zij met hun bedrijf meedenken en een bijdage leveren richting zero waste en duurzaamheid.

Na de lunch bracht stad Brugge meer inzicht rond ruimtelijke ordening en het probleem rond de verbinding tussen het Kaaidistrict en de stad zelf. Want naar de volgende LAB-dag toe wordt van de jongeren verwacht dat zij ook rond die thema's nadenken en er oplossingen voor bedenken.

Na de toelichting doken de jongeren in mixed teams om alle gehoorde ideeën samen te leggen en al een eerste selectie te maken. Welke ideeën zijn HOW, NOW en vooral WOW? Wat moet verder uitgezocht worden, wat is een interessante denkpiste, waar kan verdiept worden?

De juryleden kozen per thema de meest overtuigende pitch uit. Dat werden:

 • thema circulariteit van voeding: de Smaakmakers (SFX)
 • thema circulariteit van energie: Energy's (MAST)
 • thema circulariteit van water: De Aqua broeders (SFX)
 • thema circulariteit van economie: team Bas (Sint Lodewijkscollege)

Als laatste kregen de jongeren per team nieuwe opdrachten mee:

 • Hoe kunnen de open ruimtes idealiter worden ingevuld? Hou hierbij rekening met alle circulaire principes (water, voedselstromen, energie en materialen).
 • Hoe kunnen de bewegingen en veranderingen in het Kaaidistrict ertoe leiden dat een brug gevormd wordt met de binnenstad zodat de mentale fietsafstand wordt verkleind en de fietsroute visueel als aangenaam kan worden beleefd?
 • Hoe kunnen de verschillende thema’s van circulariteit (voedselstromen, energiestromen, water en materialen) geïntegreerd worden in deze aanpassingen zodat deze ook zichtbaar worden in het straatbeeld?

Een hele uitdaging die we graag ondersteunen met een teambuildingsopdracht:

 • Trek terug naar het Kaaidistrict om jullie ideeën verder vorm te geven. Neem een leuke passende teamfoto en... spring binnen in de plaatselijke chocolatier voor een teamattentie.

Januari 2025

Nu krijgen de 16 teams een jaar de tijd om alle ideeën praktisch uit te werken. Want in januari 2025 zullen ze een stand bouwen, een presentatie geven en dat niet alleen voor de experten en medeleerlingen. We nodigen dan breed Brugge uit!

Meer weten?