Vlajo Jieha!

eerlijk ondernemen!


Maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het is in veel bedrijven een vast onderdeel geworden van de filosofie. Ook bij Vlajo Jieha! zetten we in op dit thema, opdat jongeren een realistisch beeld krijgen van het actuele bedrijfsleven.
 

Eerlijke productkeuze en goed doel

Vlajo Jieha! of Jong Initiatief voor Eerlijke Handel is een korte ondernemingservaring, waarbij jongeren van het derde, vierde of vijfde jaar secundair onderwijs proeven van ondernemen én stilstaan bij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In kleine teams starten ze een eigen onderneming, waarbij ze zich in hun productkeuze vooral focussen op eco/bio-, fairtrade -of streekproducten. Vlajo Jieha!-teams mogen ook een dienst commercialiseren, zolang deze past binnen het begrip van eerlijk ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de behaalde winst ondersteunt het team een goed doel naar keuze.


 

Handboek

Elke deelnemende leerling krijgt een kant-en-klaar handboek. Theorie en praktische opdrachten wisselen mekaar af. Bovendien krijgt de leerling meer inzicht in het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 

Structuur

Een Vlajo Jieha!-bedrijfje telt gemiddeld vijf tot zeven leerlingen. Er is één woordvoerder/zaakvoerder die bijgestaan wordt door een aantal medewerkers. De taakverdeling gebeurt binnen het team, in onderling overleg.
 

Kapitaal

Het Vlajo Jieha!-team krijgt van Vlajo een lening van 100 euro, zodra het geregistreerd is. Na de afsluiting van het project wordt de lening terugbetaald en gaat de overgebleven winst naar het goede doel.
 

Verkopen, verkopen, verkopen …

Zoals in een echt bedrijf draait het binnen een Vlajo Jieha!-bedrijf ook om verkopen! Vlajo Jieha’s verkopen vooral binnen de schoolmuren, maar daarbuiten mag er ook verkocht worden, mits toestemming van de schooldirectie.
 

Duurtijd

Vlajo Jieha! is een korte ondernemingservaring. Doorgaans loopt het project 10 tot 18 weken, maar uiteraard mag de school ook opteren voor een langere duurtijd. Dankzij de kortere termijn van dit programma kan er het ganse jaar door opgestart worden.
 

Meer info?

Neem contact op met de Vlajo-coördinator secundair onderwijs uit je regio om verder af te stemmen voor meer info en voor de klasopstart.

Of contacteer de Vlajo-hoofdcoördinator secundair onderwijs Ben Peeters | ben.peeters@vlajo.org | 016 29 84 76