Jieha

ondernemend met engagement


Wat is Jieha?

Jieha  is een korte projectervaring voor leerlingen in het vierde middelbaar. In kleine teams starten ze een eigen project waarbij ingezet wordt op de ondernemende competenties. Een Jieha legt de focus op engagement en eigenaarschap van de leerlingen.

 
 

Doelgroep

 • tweede graad secundair onderwijs
  • bedrijf&organisatie
  • bedrijfswetenschappen
 • kan in alle studierichtingen ingezet worden

Hoe kan je in klas aan de slag met Jieha?  Welke klemtonen liggen in dit project, welke materialen zijn er voorzien op papier maar vooral ook online? Kom er alles over te weten in ons webinar:

 • Getuigenis:

De 7 E's als kapstok

De leerlingen baseren zich op de 7 E’s van JiEha om hun concrete project vorm te geven. Pick and choose:

 • Engagement: de Jieha focust op sociale en/of morele betrokkenheid en inzet. Dit kan in samenwerking met een goed doel.
 • Economisch: elk bedrijf wil graag renderen en winst maken. Jieha-ondernemingen schenken de winst aan hun goede doel.
 • Ecologisch: aandacht voor ecologie én voor de ecologische impact van het project (korte keten).
 • Efficiënt: het is belangrijk om doordacht aan de slag te gaan en bewuste keuzes te  maken om het project te doen slagen.
 • Educatief: Jieha-leerlingen sensibiliseren en informeren rond een bepaald maatschappelijk thema.
 • Eerlijk: handel met aandacht voor duurzame ontwikkeling (faire behandeling van werknemers).
 • Ethisch: een harmonieuze manier van ondernemen met een mooie balans tussen people, planet en profit.

Een sterke Jieha kiest bewust die E's eruit die hun visie en missie weerspiegelen.

Winst voor het goede doel

Jieha's schenken hun winst integraal aan een goed doel (of meerdere goede doelen) naar keuze. Ze gebruiken daarvoor de cadeaucheque die Vlajo voorziet:

Interesse? Meer info?