Jieha schooljaar 2021-2022

praktische projectinformatie


Duurtijd

Het Jieha-project loopt doorgaans over een periode van 10 tot 18 weken, maar een langere of kortere duurtijd is perfect mogelijk. Opstarten kan doorheen het hele schooljaar.

Jieha-team

Een Jieha telt liefst maximaal 5 tot 7 leerlingen en bestaat uit één woordvoerder en een aantal medewerkers.  De functieverdeling gebeurt in onderling overleg en kan gebaseerd worden op de verschillende uitgeschreven functies in het Jieha-boek.

Startkapitaal

Elke Jieha krijgt een lening van 100 euro om de opstart en bijhorende kosten/aankopen te financieren. Leerlingen worden zo gestimuleerd om (bewust) met geld om te gaan. Na de afsluiting van het project wordt de lening terugbetaald aan Vlajo. De resterende winst overhandigen de leerlingen aan het zelfgekozen goede doel.

Verkoopactiviteiten

Als Jieha kan je ervoor kiezen verkoopactiviteiten te organiseren en de winst dan aan een goed doel te schenken. De leerlingen bepalen zelf, in samenspraak met hun leercoach, de frequentie en de locaties van hun verkoopmomenten. Jieha’s verkopen doorgaans binnen de schoolmuren. Het kan uiteraard ook buiten de school, mits akkoord van de schooldirectie.

Droomcoach

Het opzetten van een eigen project is niet altijd makkelijk. Daarom kan een droomcoach erg nuttig zijn. Deze ‘peter’ of ‘meter’ staat met zijn voeten in het praktische bedrijfsleven en staat het Jieha-team bij met gericht advies. Op die manier wordt het bedrijfsproject naar een hoger niveau getild én opent deze samenwerking ook nieuwe perspectieven.

Interesse? Meer info?