Kid@bizz

Stap voor stap je eigen bedrijf

 

Aansluiting bij nieuwe eindtermen en competentiegericht onderwijs

Kid@bizz heeft algemeen zeer veel raakvlakken met de nieuwe eindtermen, omdat deze vertrekken vanuit projectmatig, competentiegericht onderwijs. Specifiek sluit het project uitstekend aan bij art. 3 en art. 14 van de nieuwe eindtermen. Hieronder een korte omschrijving van de belangrijkste elementen.

3. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties.

Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces.

3.1 De leerlingen genereren ideeën voor een uitdaging aan de hand van aangereikte technieken en methodieken en in een gestructureerd en afgebakend kader. (transversaal)

De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren.

3.2 De leerlingen onderzoeken de uitvoerbaarheid van ideeën rekening houdend met aangereikte criteria. (transversaal)

3.3 De leerlingen werken stapsgewijs een zelfgekozen idee uit door het doelmatig inzetten van tijd en hulpmiddelen. (transversaal)

(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn.

3.4 De leerlingen maken onderbouwde keuzes aan de hand van aangereikte criteria en aangereikte strategieën. (transversaal)

14. Economische en financiële competenties

Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten.

14.1 De leerlingen beargumenteren hun keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met hun behoeften en beïnvloedende factoren.

14.2 De leerlingen beoordelen de veiligheid, risico's en kosten verbonden aan het gebruik van betaalmiddelen en verkoopkanalen.

14.4 De leerlingen maken budgettaire keuzes voor zichzelf rekening houdend met een eigen budget en een gezinsbudget.

De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol duiden.

14.5 De leerlingen lichten activiteiten toe in verschillende soorten ondernemingen en organisaties in de eigen leefomgeving.

14.6 De leerlingen lichten de impact van beslissingen van ondernemingen en organisaties toe op de omgeving.

Reflecteren over de werking van de markten en de economie als systeem en de invloed van de overheid hierop duiden binnen de (inter)nationale context.

14.7 De leerlingen lichten toe hoe de overheid via inkomsten en uitgaven impact heeft op de samenleving.

Tip

Wil je de ontwikkeling van de ondernemende competenties van je leerlingen evalueren en in kaart brengen? Kijk dan zeker eens naar onze nieuwe tool ‘CompassMe’.!