Kid@bizz

FAQ-vragen bij Kid@bizz


Wat is de kostprijs?

Per leerlingenboekje is de kostprijs €5, te bestellen met een minimum van 5 exemplaren. Daarbij inbegrepen zit de toegang tot het online kenniscentrum voor de betrokken leerkracht(en), de inspiratiegids (handleiding) voor de leerkracht, online extra documenten en informatie, filmpjes Studio 100 rond de verschillende bouwstenen…
Meer uitleg hierrond op onze website:

www.vlajo.org/registreren -> inloggen ->school koppelen in je instellingen-account -> Bestel Kid@bizz

Hoeveel tijd neemt het volledige project in beslag? Hoeveel lesuren ongeveer?

Het project omvat zo’n 10 lesuren + de tijd die je nodig hebt voor de praktische uitwerking. We raden aan een geen al te groots idee uit te werken, zodat de nodige tijd beperkt blijft. Kid@bizz is bedoeld als een ondernemingservaring, niet als minionderneming met meerdere verkoopmomenten over een langere periode.

Is dit niet te moeilijk voor leerlingen van een 2de middelbaar om eigenlijk al een mini-onderneming op poten te zetten?

Deze leerlingen kunnen dit zeker al, mits begeleiding door jou als leercoach. Vanuit de begeleide brainstorm zoek je een idee dat uitgewerkt kan worden binnen een bepaald thema dat jij als leercoach aanreikt. In de Kid@bizz wordt het idee geleidelijk aan uitgewerkt tot een businessplan in de vorm van een overzichtelijk klassikaal Business Model Canvas.

Is de toegang tot het kenniscentrum per schooljaar? Dit betekent dat je elk schooljaar minstens vijf boekjes moet aankopen?

Dit klopt, je hebt enkel een actieve toegang tot het online kenniscentrum wanneer je dat schooljaar ook effectief met Kid@bizz werkt.

Geen startkapitaal?

Kid@bizz gaat er niet automatisch van uit dat deze onderneming een geldomzet heeft, maar dat kan wel, bijv. als het thema een goed doel is waar jullie aan willen doneren.
Anderzijds kan Kid@bizz ook een hele andere richting uitgaan, wanneer het uit te werken idee (aanbod) zich eerder richt op een dienst of actie waarbij geen geld nodig is. (ook dat is ondernemend!) Of je kan een project uitwerken waarin met ‘bonnen’ gewerkt wordt i.p.v. met geld in ruil voor een bepaalde dienst waarbij geen kosten werden gemaakt. Als je de leerlingen laat brainstormen vanuit het feit dat er geen startkapitaal is, zullen ze daar van bij het begin rekening mee moeten houden en hiervoor creatieve oplossingen bedenken.

Er wordt zeker niet verwacht dat leerlingen startkapitaal inbrengen. Indien nodig voor het project is het logischer om een lening van een klein kapitaal aan te gaan bij de directie of de ouderraad bijv. Uit het afsluiten van een lening en zorgen dat ze die kunnen terugbetalen leren leerlingen uiteraard ook weer veel bij.

Starten de projectjes al meteen vanaf de eerste schoolweek? Of moeten de leerlingen toch al wel wat basis economie meehebben ( en dus eventueel starten begin tweede semester)?

Je kan een Kid@bizz-project starten wanneer je dat zelf wil. In principe hebben leerlingen geen basiskennis nodig hiervoor. Bekijk best zelf welke andere inhouden en projecten je opneemt om ze dan logisch achter elkaar te zetten in je jaaroverzicht.

Kan Kid@Bizz de doelstellingen toch volledig dekken mits eventueel extra bundeltje van de leerkracht omdat er toch ook sprake is van de online ondersteuning? (Leerkracht B-stroom)

Kid@bizz kan geen volledig leerplan dekken, enkel het deel rond het ondernemend project. Daarnaast komen heel wat transversale eindtermen aan bod in dit project. Je kan natuurlijk perfect zelf aanvulling verzorgen rond de andere doelstellingen.

Doelgroep van Kid@bizz:

  • eerste graad secundair – economische insteek
  • past binnen basisoptie Economie & Organisatie:
    • GO!/OVSG/POV: Thema Ondernemerschap | A & B-stroom:
    • Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Thema 4 – Ondernemingszin en ondernemerschap

Op onze school zal Economie & Organisatie niet georganiseerd worden. Enkel moderne wetenschappen. Er is een keuzevak (2 lesuren, 1 semester) Ik zie Kid@bizz wel als mogelijkheid hiervoor. Klopt?

Dat klopt zeker, ook deze leerlingen zullen het project appreciëren!

Kunnen er twee verschillende leerkrachten economie en organisatie geven. De ene het project en de andere de theorie of moet dit door éénzelfde lkr gegeven worden?

Dat lijkt ons geen enkel probleem wanneer je goed afspreekt en overlegt. Vanuit het project kunnen leerlingen bepaalde theorie soms makkelijker opnemen omdat het gekoppeld is aan ‘iets van hun eigen, iets leuks’, dan wordt leren makkelijker.

Kan Kid@bizz gecombineerd worden met Talent4Change?

Dat kan zeker. Dan is de logische volgorde wel dat je eerst Talent4Change neemt (leren samenwerken vanuit talenten) en dan later Kid@bizz die (economisch) diepgaander is.

Ik wil me inschrijven, mijn school staat niet in de lijst, wel de basisschool van onze campus.

Soms vind je je school makkelijker terug op straatnaam of gemeente. Indien de school toch niet in onze database blijkt te staan, stuur een mailtje aan admin@vlajo.org, dan maken we dit in orde in onze database!