Kid@bizz

Stap voor stap je eigen bedrijf

Met Kid@bizz secundair krijg je als leerkracht een kader in handen om met de leerlingen van de eerste graad secundair (leeftijd 13-14 jaar) een eigen kleine onderneming uit te bouwen. Vlajo ontwikkelde Kid@bizz meer dan 10 jaar geleden maar het materiaal werd eerder enkel in de derde graad basisonderwijs aangeboden, als onderdeel van het project De Droomfabriek. Om de Vlajo verticale leerlijn te vervolledigen werd beslist om Kid@bizz ook in de eerste graad secundair aan te bieden.

Om beter te beantwoorden aan de noden van deze doelgroep werd het bestaande materiaal inhoudelijk en lay-outmatig aangepast. Het belangrijkste verschil met Kid@bizz voor basisonderwijs is de integratie van het Business Model Canvas (BMC).

Het project is een leertraject waarbij ‘learning by doing’ centraal staat. Leerlingen doen vanuit die praktijk heel wat leerervaringen op.

Werkboek voor de leerlingen

Via een werkboekje werken ze stap voor stap hun eigen concept uit. Een concept is méér dan een product of dienst. Een concept is je gehele onderneming: van de product- of dienstkeuze over het betrekken van experten, de marketing tot het (de) uiteindelijke actiemoment(en). In het werkboekje worden de 9 bouwstenen uit het BMC besproken, waarbij de leerlingen na elke bouwsteen meteen hun eigen BMC aanvullen. Zo krijg je aan het einde van het werkboekje een volledig ondernemingsplan, klaar voor gebruik.

Om het geheel compleet te maken worden nog enkele planningsdocumenten aangeboden die de leerlingen kunnen gebruiken om de organisatie van hun onderneming succesvol te laten verlopen.

Kenniscentrum voor de leercoach

De leercoach beschikt ondersteunend over een online kenniscentrum met een Inspiratiegids, aanvullende documenten, PowerPoints, filmpjes,...

Tip: Talent4Event als opstap voor Kid@bizz

Kid@bizz is een goede aanvulling bij Talent4Event, waar jongeren hun eigen talenten ontdekken en gaan inzetten tijdens een concrete activiteit. Talent4Event heeft daarbij een niet-economisch karakter. Kid@bizz vult aan door er de economische dimensie aan toe te voegen.