Kid@bizz

stap voor stap je eigen bedrijf

Doelgroep

 • eerste graad secundair (leeftijd 13-14 jaar)

In welke leerplannen?

 • Kid@bizz is passend binnen basisoptie economie en organisatie of een specifiek economisch gericht vak in de eerste graad (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • Kid@bizz is ideaal om het thema Ondernemerschap van het leerplan economie en organisatie zowel in de A-stroom als in de B-stroom) te realiseren. (GO!, POV en OVSG)

Wat is Kid@bizz?

Learning by doing

Kid@bizz is een verdiepend leertraject, waarbij ‘learning-by-doing’ centraal staat. Leerlingen doen vanuit die praktijk heel wat leerervaringen op. Ze starten hun eigen project op met een einddoel naar keuze. Dit kan een kleine onderneming zijn met opbrengst voor een goed doel, een sensibiliseringscampagne, een tentoonstelling rond een bepaald thema...

Business Model Canvas: een stevig fundament om samen op te bouwen

Vlajo ontwikkelde Kid@bizz meer dan 10 jaar geleden voor de derde graad basisonderwijs, als onderdeel van het project De Droomfabriek. Om de Vlajo-leerlijn door te trekken, biedt Vlajo Kid@bizz ook aan in de eerste graad secundair onderwijs, weliswaar in een aangepaste vorm:

 • Het bestaande materiaal werd inhoudelijk en lay-outmatig aangepast, om beter tegemoet te komen aan de noden van de doelgroep.
 • Het belangrijkste verschil met Kid@bizz voor basisonderwijs is de integratie van het Business Model Canvas (BMC).

Kortom: met Kid@bizz heb je als leerkracht een stevig kader in handen om met de leerlingen een eigen kleine onderneming uit te bouwen.

Waarom kiezen voor Kid@bizz met Vlajo?

Bij Vlajo zit je goed om volgende redenen:

 • Een school/klas/groep mag niet zomaar commerciële activiteiten organiseren. Vlajo is door de overheid gemachtigd om binnen een leertraject klassen te begeleiden hierin. Zo zit je bij ons dus wettelijk beschermd.
 • Onze materialen zijn vooral praktijkgericht met als doel leerlingen actief en groeigericht aan de slag te laten gaan.
 • We ondersteunen de leerkracht door het aanbieden van:
  • een online kenniscentrum met extra documenten, informatie, achtergronden...
  • een inspiratiegids als handleiding voor de aanpak van een project
  • een brainstormboekje voor het uitvoeren van een kwalitatieve brainstorm
  • een werkboek voor de leerlingen dat strikt is nagekeken op eenvoudig taalgebruik
  • extra opleidingsmomenten rond thema's die gerelateerd zijn aan ondernemingszin en projectmatig werken
  • een regionale Vlajo-coördinator die je steeds kan contacteren met je vragen, bedenkingen enz. omtrent je aanpak van je Kid@bizz-project
  • uitnodigingen voor Vlajo-activiteiten ter ondersteuning van jou zelf of... gewoon om van te genieten

Zie verder bij de 'didactische ondersteuning' voor een blik op onze materialen.

De leerlingen uit KA Tienen kozen ervoor een actie voor Bednet op poten te zetten.

Aandacht voor de SDG’s

Om tegemoet te komen aan de sociaal-maatschappelijke component in het leerplan, legden we ook binnen Kid@bizz de link met de SDG’s of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Wat houden die SDG’s in? Hoe breng je het over naar je leerlingen? En hoe pas je ze toe binnen het Kid@bizz-project? We geven je in het didactische materiaalpakket heel wat handige tools en hulpmiddelen om ermee aan de slag te gaan.

Wil je echt alle weten over Kid@bizz?

 • Volg onze Kid@bizz webinar, live of on demand.
  Tijdens het webinar worden alle lessen en het geheel van de opbouw van Kid@bizz goed toegelicht. Daarnaast is er de situering in de leerplannen, de voorstelling van de materialen bij Kid@bizz en de mogelijkheid om; live je vragen te stellen.

Tip: Talent4Change als opstap voor Kid@bizz

Kid@bizz is een goede aanvulling bij Talent4Change, waar jongeren hun eigen talenten ontdekken en gaan inzetten tijdens een concrete activiteit. Talent4Change heeft daarbij een niet-economisch karakter. Kid@bizz vult aan door er de economische dimensie aan toe te voegen.

Wil je opstarten met Kid@bizz of wens je meer informatie?