Kid@bizz

stap voor stap je eigen bedrijf

Doelgroep

 • eerste graad secundair (leeftijd 13-14 jaar)
 • Kid@bizz is passend binnen basisoptie economie en organisatie of een specifiek economisch gericht vak in de eerste graad (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • Kid@bizz is ideaal om het thema ondernemerschap binnen de basisoptie economie en organisatie (A- en B-stroom) te realiseren. (GO!, POV en OVSG)

Samen een project uitbouwen

Met Kid@bizz secundair krijg je als leerkracht een kader in handen om met de leerlingen een eigen kleine onderneming uit te bouwen. Vlajo ontwikkelde Kid@bizz meer dan 10 jaar geleden maar het materiaal werd eerder enkel in de derde graad basisonderwijs aangeboden, als onderdeel van het project De Droomfabriek. Om de Vlajo verticale leerlijn te vervolledigen werd beslist om Kid@bizz ook in de eerste graad secundair aan te bieden, maar dan wel onder een andere vorm.

Om beter te beantwoorden aan de noden van deze doelgroep werd het bestaande materiaal inhoudelijk en lay-outmatig aangepast. Het belangrijkste verschil met Kid@bizz voor basisonderwijs is de integratie van het vereenvoudigd Business Model Canvas (BMC).

Het project is een ietwat verdiepend leertraject waarbij ‘learning by doing’ centraal staat. Leerlingen doen vanuit die praktijk heel wat leerervaringen op. Ze starten hun eigen project op met een einddoel naar keuze. Dit kan een kleine onderneming zijn met opbrengst voor een goed doel, een sensibiliseringscampagne, een tentoonstelling rond een bepaald thema,...


De leerlingen uit KA Tienen kozen ervoor een actie voor Bednet op poten te zetten.

Waarom kiezen voor Kid@bizz met Vlajo?

Bij Vlajo zit je goed om volgende redenen:

 • Een school/klas/groep mag niet zomaar commerciële activiteiten organiseren. Vlajo is door de overheid gemachtigd om binnen een leertraject klassen te begeleiden hierin. Zo zit je bij ons dus wettelijk beschermd.
 • Onze materialen zijn vooral praktijkgericht met als doel leerlingen actief en groeigericht aan de slag te laten gaan.
 • We ondersteunen de leerkracht door het aanbieden van:
  • een online kenniscentrum met extra documenten, informatie, achtergronden...
  • een inspiratiegids als handleiding voor de aanpak van een project
  • een brainstormboekje voor het uitvoeren van een kwalitatieve brainstorm
  • een werkboek voor de leerlingen dat strikt is nagekeken op eenvoudig taalgebruik
  • extra opleidingsmomenten rond thema's die gerelateerd zijn aan ondernemingszin en projectmatig werken
  • een regionale Vlajo-coördinator die je steeds kan contacteren met je vragen, bedenkingen enz. omtrent je aanpak van je Kid@bizz-project
  • uitnodigingen voor Vlajo-activiteiten ter ondersteuning van jou zelf of... gewoon om van te genieten

Zie verder bij de 'didactische ondersteuning' voor een blik op onze materialen.

Wil je echt alle weten over Kid@bizz?

 • Volg onze Kid@bizz webinar, live of on demand.
  Tijdens het webinar worden alle lessen en het geheel van de opbouw van Kid@bizz goed toegelicht. Daarnaast is er de situering in de leerplannen, de voorstelling van de materialen bij Kid@bizz en de mogelijkheid om; live je vragen te stellen.
   

Tip: Talent4Change als opstap voor Kid@bizz

Kid@bizz is een goede aanvulling bij Talent4Change, waar jongeren hun eigen talenten ontdekken en gaan inzetten tijdens een concrete activiteit. Talent4Change heeft daarbij een niet-economisch karakter. Kid@bizz vult aan door er de economische dimensie aan toe te voegen.