Vlajo@lerarenopleiding

van leerkracht naar leercoach


Ontwikkelen van vaardigheden via actieve werkvormen

Vlajo stimuleert via zijn aanbod van projecten ondernemend gedrag bij jongeren. Het stimuleren of bevorderen van dit ondernemende gedrag vereist meer dan het invullen van wat werkbladen of het volgen van een handboek. Wanneer men effectief het gedrag van jongeren wil beïnvloeden, zijn naast kennis ook de juiste attitude en ontwikkeling van vaardigheden belangrijk. De Vlajo projecten zijn dan ook geen doel op zich, maar actieve werkvormen om ondernemende vaardigheden te ontwikkelen.  

Bovenstaande betekent eveneens dat ook de leerkracht over bepaalde competenties, attitude en kennis moet beschikken om het leerproces in goede banen te leiden. Concreet betekent dit dat de rol wijzigt van ‘docent’ naar ‘facilitator’. De leerkracht wordt leercoach, verantwoordelijk voor de uitbouw van een ondernemend leermilieu.

Train-the-Trainer

Vlajo ondersteunt de leercoach niet enkel bij de uitbouw van dit ondernemende leermilieu, maar helpt de leercoach via het concept ‘Train-the-Trainer’ om zich verder te professionaliseren en zich een ondernemende leerkrachtstijl aan te meten. Daarbij komen de componenten klasorganisatie, leerkrachtstijl, leerinhoud en evaluatie aan bod.
Binnen het concept ‘Train-the-Trainer’ worden jaarlijks verschillende initiatieven aan leercoaches aangeboden binnen zowel basis-, secundair als hoger onderwijs.
 

Studiedagen basisonderwijs

Voor het uitgebreide aanbod workshops voor het basisonderwijs verwijzen we graag door naar de projectpagina’s van De Droomfabriek.
 

Modules voor (toekomstige) leerkrachten secundair

Met Vlajo@lerarenopleiding richten we ons op (toekomstige) leerkrachten secundair onderwijs. Voor deze doelgroep hebben we een modulair traject op maat ontwikkeld.
 

Vlajo project-coördinator voor Vlajo@lerarenopleiding

Ben Peeters | ben.peeters@vlajo.org | 0490 44 72 57