De Vlajo Mini-onderneming

een onderneming op maat van leerkracht en leerlingen


Je kan de Mini-onderneming perfect inzetten op maat van jouw doelstellingen. Eén of anderhalf schooljaar, iets langer of slechts een deel van een schooljaar? Eigen productie/ontwerp, aankoop/verkoop binnen eigen concept of een dienst? Deelnemen aan activiteiten en wedstrijden of liever niet? Werken vanuit een economische insteek of eerder vanuit sociale invalshoek?

Elke Mini-onderneming werkt met dezelfde Vlajo-materialen en -informatie, als leercoach bepaal je hoe ‘je de Mini-onderneming laat uitwerken.

  • Hoeveel tijd kan besteed worden aan de minionderneming? (5 maanden – 3 jaren)
  • Hoeveel lesuren per week heb je te besteden, hoeveel tijd kunnen de leerlingen naast de lesuren besteden aan hun onderneming?
  • Hoe richt je de minionderneming in met tussendoor stageblokken?
  • Werken jullie vanuit economische of sociale invalshoek of kiezen jullie nog een andere focus?
  • Willen jullie samenwerken met een goed doel?
  • Kiezen de leerlingen voor een bestaand product of bedenken ze iets totaal nieuws dat ze willen commercialiseren?
  • Kiezen de leerlingen voor het verkopen van een product, dienst of een combinatie van beiden? Of organiseren jullie activiteiten/events doorheen het jaar?
  • Nemen jullie deel aan het Vlajo-activiteitenaanbod? Niets is verplicht, aan jullie de keuze.

Als nieuw startende leercoach raden we je aan ‘klein’ te starten en wanneer je het project meer in de vingers krijgt, kan je het verder uitbouwen zoals je wenst.

Neem zeker contact op met jouw regionale coördinator: die kan met jou meedenken!

Meer info?

 


met de steun van: