De Vlajo Mini-onderneming

Een onderneming met sociale impact!


Sociaal ondernemerschap is hot! In deze tijd van grote maatschappelijke vraagstukken en een complexer wordende wereld gaan organisaties zich meer en meer verbinden met de omgeving waarin ze ondernemen.

Een minionderneming met expliciete aandacht voor sociale impact is een SEP – Sociale Economie Project. Wil je binnen de Mini-onderneming een maatschappelijk probleem aanpakken en betekenis geven aan de wereld van morgen?

Een SEP-minionderneming werkt samen met een goed doel of een maatwerkbedrijf om meer uit die samenwerking te halen, het mag gerust een win-win worden!

Sociale economie zet in op…

Sociale innovatie

Als sociale onderneming komen jullie aan welbepaalde sociale behoeften tegemoet. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn: van werkomstandigheden en educatie tot gemeenschapsontwikkeling en gezondheid. Met jullie organisatie en concept verrijken of versterken jullie de samenleving.

Betrokkenheid

Het bereiken van sociale impact is het voornaamste doel, in tegenstelling tot het genereren van winst voor deelnemers en aandeelhouders. Als SEP-team worden jullie immers verwacht een goed doel te steunen door ermee samen te werken. Het is dan ook van groot belang alle aandeelhouders goed te informeren over SEP.

Social intrapreneurs are demonstrating to the world how business can be a force for good. 

(Richard Branson)

Wat met de winst?

Op het einde van het project kan het team beslissen (een deel van) de winst aan het goede doel te schenken of met goedkeuring van de aandeelhouders de volledige winst en eventueel zelfs het startkapitaal.  Na een intense samenwerking een heel mooi gebaar!

Inspiratie?

  • Meer inspiratie en documentatie vind je (na inloggen als miniondernemer of leercoach van een Mini-onderneming) in het online kenniscentrum op de pagina SEP.

Meer info?

Individuele inzet via Ashoka

De kracht van jonge ‘veranderingsagenten’ ligt in hun inlevingsvermogen, energie, creativiteit en gedeelde leiderschapscapaciteiten om een verschil te maken. En het ligt ook in hun vermogen om rolmodel te worden voor hun leeftijdsgenoten en een hele generatie te inspireren om van de wereld een betere plek te maken.


met de steun van: