De Vlajo Mini-onderneming

een eigen onderneming van a tot z


Waarom, hoe en wat?

Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij jongeren van de derde graad hun persoonlijke mogelijkheden verkennen aan de hand van een eigen onderneming. Ze worden ondernemer en  richten een eigen miniatuurbedrijf op waarbij een ondernemingsidee wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal.

Elke mini is vanuit de eigen specifieke schoolcontext uniek als leertraject en als team. Doorheen het schooljaar worden de teams gestimuleerd te zoeken naar een innovatieve en creatieve aanpak.

Een concept is méér dan een product of dienst. Een concept is de gehele onderneming: van de product- of dienstkeuze over het betrekken van experten, de marketing en het sterk inzetten van je USP's tot de uiteindelijke actiemomenten en de eventuele verderzetting van je bedrijf.

Het project Mini-onderneming kan in elke studierichting een meerwaarde zijn zowel vakgebonden als vakoverschrijdend. De looptijd kan erg verschillen: van een deel van een schooljaar tot gespreid over meerdere schooljaren.

Als Mini-onderneming doorloop je  verschillende stappen om tot een mooi resultaat te komen. Elke Mini-onderneming heeft een eigen traject of parcours, elke Mini-onderneming is uniek. Met de 25 Mini-Sterren kan de kwaliteit van de Mini-onderneming opgebouwd worden.

   

De 'Start Up Kit' zorgt voor een krachtige leeromgeving voor de leerlingen door hen voor uitdagingen te stellen: een eigen bedrijf opstarten. Tijdens dit traject ontmoeten zij tal van uitdagingen die zij in teamverband moeten oplossen. De Start Up Kit leidt dit boeiende leerproces in goede banen.

Doelgroep

 • 3de graad secundair onderwijs
  • ideaal passend binnen
   • vrije ruimte - complementaire uren - vakoverschrijdend lessenpakket
   • commerciële organisatie, bedrijfsorganisatie, onthaal organisatie en sales
   • VVKSO werkplekleren
   • Business Support (7de jaar)
   • praktijkvakken (7de jaar)
  • aanvullend in
   • bedrijfswetenschappen
   • economie moderne talen/ economie wiskunde (+onderzoekscompetenties)

Aantal deelnemers

 • tot 12 deelnemers, kleinere groepen werken makkelijker samen
 • grotere groepen splitsen best op in meerdere kleine Mini-ondernemingen, kiezen een arbeidsintensiever product of maken de combinatie product-dienst

Looptijd

 • zie Mini op maat

Projectverloop

 • De leercoach wordt uitgenodigd op het regionaal collectief opstartmoment (zie eventkalender)
 • In de klas kan de leercoach daarna op eigen tempo opstarten aan de hand van de Start Up Kit: registreren, bedrijfsbankrekening openen, concept brainstorm, taakverdeling (organogram), startkapitaal verzamelen via aandeelhouders, marktonderzoek,  financieel en commercieel plan, online rapporteren van de boekhoudkundige stukken...
 • Na het afsluiten van de onderneming: winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders en wanneer gewenst (een deel) geschonken aan een goed doel.

De regionale Vlajo-coördinator is tijdens het volledige verloop het aanspreekpunt voor de leercoach en de leerlingen bij vragen, alsook de organisator van het (gratis) activiteitenaanbod.

Go circular

Om de leerlingen al in het vijfde jaar voor te bereiden op de insteek 'circulaire economie' is er nu een online traject hierrond.

Meer info?