De Vlajo Mini-onderneming

een eigen onderneming van a tot z

 

Waar zitten de gelijkenissen en de verschillen tussen de Mini-onderneming en het Studentenbedrijf?

 

Gelijkenissen:

  • Beide projecten zijn wettelijk beschermd om te ondernemen door te werken onder Vlajo-vleugels.
  • Zowel de leerlingen als hun leercoaches zijn verzekerd voor de activiteiten i.v.m. hun onderneming.
  • Alle teams moeten de wettelijke krijtlijnen volgen, net zoals de echte bedrijven.
  • €15 per leerling, leercoaches gratis
  • Keuze van eigen verkoopmomenten, aandeelhoudersvergaderingen…
  • Behapbare en heldere structuur van de aangeboden inhouden.

Verschillen:

Mini-onderneming Studentenbedrijf
Volledig praktijkgericht + theorie op basis van relevantie Theorie + praktijk
Aantal teamleden staat vrij (liefst max 12) Aantal teamleden liefst beperkt tot 5
1 hard copy handboek per team + online boek Elke leerling een hard copy werkboek (invulboek)
Theorie rond bedrijfsvoering in fiches Uitgebreide theorie rond ondernemen met oefeningen (alle theorie van het vroegere attest bedrijfsbeheer)
Meerdere verkoopmomenten Minstens 1 verkoopmoment
  Waar mogelijk eenvoudig taalgebruik.
Mogelijke deelname aan alle Vlajo-activiteiten, zoals Kick Off, Verkoopmomenten, wedstrijden, Shop-je-Slim… Mogelijke deelname aan Vlajo Verkoopmomenten
Businessplan dat groeit tijdens het project Ondernemingsplan dat systematisch wordt uitgewerkt en afgetoetst (volledig hoofdstuk in het werkboek)
Leerplan Ondernemend Project, mits aanvullingen theorie Leerplan Ondernemend Project, mits aanvullingen theorie


Meer info?

 


met de steun van: