Ondernemer voor de Klas 2021

Coronaproof scenario’s

Vlajo streeft ernaar om de ondernemers fysiek voor de klas te brengen, in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen van de school. De gastles gaat bij voorkeur live door. Echter is het moeilijk om nu reeds in te schatten welke Coronamaatregelen op het moment van de geplande gastles zullen gelden. Daarom bieden we drie scenario’s aan die mogelijk gebruikt kunnen worden. De leercoach overlegt kort voor de geplande datum samen met de ondernemer welk scenario best past op dat ogenblik.

Scenario 1 (voorkeursscenario): gastles in de klas

Voor deze gastles worden 2 lesuren voorzien: eerste lesuur stelt de spreker zichzelf voor op basis van zijn of haar persoonlijk (ondernemers-)verhaal. Het tweede lesuur stellen de leerlingen vragen.

Wat zeggen de draaiboeken onderwijs code geel/oranje hierrond?

Essentiële derden zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school. Essentiële derden krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en niet eenvoudig op afstand kunnen. Essentiële derden leven alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige samenleving. Voorbeelden van essentiële derden zijn o.a. ‘externe voordrachthouders’.  Bron

Vlajo stelt voor

De gastles gaat live door, mits het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen rond hygiëne, verluchting en afstand. Zowel de gastspreker als de school zullen zich hiernaar organiseren.

Scenario 2: online presentatie + online vragenronde

Hiervoor rekenen we op de ervaring en expertise van de scholen i.v.m. online lesgeven. De school en gastspreker kiezen in samenspraak de tijdsduur en het tijdstip van de online gastles en welke digitale tool hiervoor gebruikt kan worden.

Te voorzien:

  • De leerlingen kunnen de gastles op groot scherm volgen.
  • Ervoor zorgen dat de spreker (op een gegeven moment) de leerlingen ook eens kan zien.
  • Mogelijkheid dat de leerlingen hun vragen live kunnen stellen aan de spreker. Bijvoorbeeld: een laptop met camera waarbij de leerling die de vraag wil stellen zich daarnaartoe begeeft.

Scenario 3: videopresentatie + online vragenronde

De ondernemer neemt de gastles op voorhand op als video en stuurt deze door naar de leercoach of biedt de klas de mogelijkheid om deze op voorhand online te bekijken. Let op: hierbij dienen de privacywetgeving en wetgeving auteursrechten in acht genomen te worden. De video mag enkel gebruikt worden als voorbereiding op de OvK online vragenronde 2021.

De vragenronde wordt online georganiseerd via een onderling bepaalde tool waarbij de leerlingen hun vragen live aan de spreker kunnen stellen. Dit kan zowel in een klassituatie waarbij er een klassikale laptop wordt voorzien voor de vragenstellers als in een situatie waarbij de leerlingen individueel achter de laptop plaatsnemen.