Ella de Cyberheldin

leer veilig surfen op het internet aan de hand van Ella's avonturen


Ella is het gezicht van een boeiende en interactieve leercampagne over cyberveiligheid, die leerlingen van 10 tot 12 jaar de juiste hulpmiddelen aanreikt om veilig surfen te stimuleren.

Volgens Mediawijs is cyberveiligheid nog onontgonnen terrein voor scholen om de risico’s verbonden aan bijvoorbeeld het opstellen van zwakke wachtwoorden of het delen van gevoelige informatie online te verkleinen. Studies tonen aan dat kinderen op steeds jongere leeftijd - 10 jaar - een eigen smartphone krijgen en dus sneller dan ooit in de digitale puberteit komen.

Ella helpt scholen en leerkrachten om hun leerlingen futureproof te maken door cyberveiligheid op jonge leeftijd te introduceren.

Materialen

  • Je kan gratis het stripboek bestellen en er zijn instructievideo’s, lesmaterialen beschikbaar via deze website