Small Business Project

geef een boost aan de ondernemende competenties van je studenten 

 

Ben je docent en op zoek naar een praktijkgericht onderwijsprogramma op maat om de ondernemende competenties van je studenten een stevige boost te geven? Dan is het Small Business Project van Vlajo iets voor jou! 
 

Waarom het Small Business Project? 

We leven in een snel veranderende wereld waarin complexe technologische, ecologische, medische, sociale, educatieve… uitdagingen elkaar opvolgen. Deze evolutie heeft ertoe geleid dat studenten hoger onderwijs doorheen hun opleiding niet enkel een stevige ruggengraat aan domeinspecifieke kennis moeten ontwikkelen. Studenten moeten doorheen hun opleiding ook de kans krijgen om ondernemende competenties (creatief denken, constructief samenwerken, helder communiceren en presenteren, kritisch denken...) te ontwikkelen die ze in een veelheid aan contexten kunnen inzetten  zodat ze op een creatieve wijze kunnen omgaan met de complexe uitdagingen van morgen. 

Het belang van de ondernemende competenties wordt vanaf 2019 ook weerspiegeld in de Codex Hoger Onderwijs. In 2019 werd de transversale sleutelcompetentie ‘ondernemend handelen’ toegevoegd aan de te realiseren competenties van alle opleidingen in het Vlaams hoger onderwijs. 

Vlajo ontwikkelende het Small Business Project om docenten hoger onderwijs te ondersteunen bij het vormgeven van een rijke onderwijsleeromgeving waarin de ontwikkeling van de ondernemende competenties van studenten centraal staat. 

Wat is het Small Business Project? 

Het Small Business Project is een praktijkgericht onderwijsprogramma op maat waarin de ontwikkeling van de ondernemende competenties van studenten centraal staat. Doorheen het Small Business Project leren studenten om out-of-the-box te denken, om constructief samen te werken in een (interdisciplinair) team, om helder te communiceren en presenteren, om kritisch om te gaan met informatiebronnen… Kortom doorheen het Small Business Project worden studenten uitgedaagd om hun ondernemende competenties maximaal te ontwikkelen zodat ze kunnen uitgroeien tot de ondernemende medewerkers en ondernemers van morgen. Er bestaan vier varianten van het Small Business Project:

 • Small Business Project – concept

Bij een Small Business Project – concept krijgen de studenten de opdracht om in team een ondernemingsidee te bedenken en het vervolgens conceptueel uit te werken. Het ondernemingsidee wordt dus enkel op papier uitgewerkt.

 • Small Business Project – full

Bij een Small Business Project – full krijgen de studenten de opdracht om in team een ondernemingsidee te bedenken en het vervolgens effectief uit te voeren in de praktijk. De studententeams gaan dus operationeel en krijgen de kans om te proeven van het ondernemerschap binnen een veilige, beschermde context.

 • Small Business Project – challenge

Bij een Small Business Project – challenge  worden de studenten uitgedaagd om in team een oplossing te bedenken voor een complexe uitdaging vanuit het werkveld.

 • Small Business Project – bootcamp

Bij een Small Business Project – bootcamp  worden de studenten uitgedaagd om in één dag of één week een ondernemingsidee te bedenken en conceptueel uit te werken OF om een oplossing te bedenken voor een complexe uitdaging vanuit het werkveld. 

Maatwerk

Vlajo biedt opleidingsspecifiek maatwerk aan, dit betekent dat de vier varianten van het Small Business Project telkens aangepast worden aan de context en de noden van de opleiding in kwestie. De ontwikkeling van de ondernemende competenties staat in elk Small Business Project centraal, op welke wijze deze ontwikkeling vorm krijgt, verschilt dan weer van opleiding tot opleiding. Ook de tijd waarin een opleiding een Small Business Project doorloopt en het aantal studiepunten dat aan een Small Business Project besteed wordt, verschilt van opleiding tot opleiding. Dankzij het instellings- en opleidingsspecifiek maatwerk kunnen we aan elke opleiding van elke instelling een waardevol traject aanbieden.

Persoonlijke begeleiding 

Vlajo biedt persoonlijke begeleiding aan, aan elk Small Business Project wordt een vaste Vlajo-coördinator gekoppeld. Deze coördinator volgt het Small Business Project samen met de betrokken docent(en) op en zorgt in voor persoonlijke coaching, sessies en feedbackmomenten. 

Voor wie is het Small Business Project?

Het Small Business Project kan gevolgd worden door alle studenten van alle opleidingen in het Vlaams hoger onderwijs (HBO5, graduaat, professionele bachelor, postgraduaat, bachelor-na-bachelor, academische bachelor, schakelprogramma, verkort programma, master, master-na-master). 

Uiteraard wordt het niveau en de inhouden van het Small Business Project telkens aangepast aan de opleiding in kwestie zodat we elke opleiding een waardevol traject kunnen aanbieden.

Op welke ondersteuning kan je als docent rekenen? 

Als docent (of docententeam) ben je samen met de Vlajo-coördinator verantwoordelijk voor het goed verloop van het Small Business Project en kan je op de volgende ondersteuning rekenen:
 • Online kenniscentrum 
 • Didactisch materiaal 
 • Persoonlijke begeleiding en coaching door Vlajo-coördinator 
 • Podcasts (Vlajo Spot On) 
 • Webinars (Vlajo Webinars) 
 • Spreker(s) uit het bedrijfsleven 
 • Nationale en internationale wedstrijden
 • Vlajo-evenementen 
 • Bankrekening voor SBP – full
 • Verzekering voor SBP – full 
 • Webshop (Vlajo Market) voor SBP – full 
 • Eenvouding online boekhoudplatform voor SBP – full 
 • Vlajo-verkoopdagen voor SBP -full

Waarom voor Vlajo kiezen?

Vlajo is marktleider in ondernemerschapsonderwijs. Vlajo bouwt in samenspraak met de docent (of het docententeam) een kwaliteitsvolle, rijke onderwijsleeromgeving die afgestemd is op het niveau en de noden van de studenten. Op die manier krijgen de studenten doorheen het Small Business Project de kans om hun ondernemende competenties maximaal te ontwikkelen.

Heb je interesse in Small Business Project – full?

Vlajo biedt een veilige ruimte voor studentondernemingen waarbij de economische en fiscale wetgeving gerespecteerd wordt. Dankzij de erkenning van Vlajo worden de Small Business Projecten - full vrijgesteld van de aanvraag van een ondernemings- en BTW-nummer. Via Vlajo worden de Small Business Projecten – full beschermd zodat ze in een veilige omgeving een eerste ondernemerschapservaring kunnen opdoen. Vlajo zorgt ervoor dat je als docent op je beide oren kan slapen en je kan concentreren op de pedagogische kant van het ondernemen: bij Vlajo zit je goed! 

Meer info?

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden? Wil je graag meer info over het Small Business Project? Neem dan contact op met de Vlajo-coördinator van jouw regio.