Small Business Project - concept

boost de ondernemende competenties van je studenten: laat je studenten een ondernemingsidee conceptueel uitwerken

 

Ben je docent en op zoek naar een praktijkgericht onderwijsprogramma op maat om de ondernemende competenties van je studenten een stevige boost te geven? Wil je je studenten een ondernemingsidee laten bedenken en vervolgens conceptueel van A tot Z laten uitwerken? Dan is het Small Business Project - concept van Vlajo iets voor jou!  

Wat is het Small Business Project - concept?

Het Small Business Project - concept is een praktijkgericht onderwijsprogramma op maat waarin de ontwikkeling van de ondernemende competenties van studenten centraal staat. Doorheen het Small Business Project - concept leren studenten om out-of-the-box te denken, om constructief samen te werken in een (interdisciplinair) team, om helder te communiceren en presenteren, om kritisch om te gaan met informatiebronnen… Kortom doorheen het Small Business Project - concept worden studenten uitgedaagd om hun ondernemende competenties maximaal te ontwikkelen zodat ze kunnen uitgroeien tot de ondernemende medewerkers en ondernemers van morgen.

Bij een Small Business Project – concept krijgen de studenten de opdracht om in team een ondernemingsidee te bedenken. Meestal start het Small Business Project – concept met een teambuilding en/of een brainstorm. De studenten leren elkaar op een ludieke wijze kennen en bedenken tijdens een brainstormoefening ondernemingsideeën. Vervolgens kiezen ze één ondernemingsidee dat ze conceptueel van A tot Z uitwerken. Hierbij denken ze na over de volgende kernvragen: ‘Wat is de absolute meerwaarde van het idee?’, ‘Voor welke doelgroep(en) ontwikkelen we het idee?’, ‘Welke strategische partners hebben we nodig om het idee te ontwikkelen?’, ‘Hoe kunnen we geld verdienen met het idee?’… Op het einde van het project stellen de studententeams hun uitgewerkt ondernemingsidee voor aan een professionele jury.

Maatwerk

Vlajo biedt opleidingsspecifiek maatwerk aan, dit betekent dat het Small Business Project - concept telkens aangepast wordt aan de noden en wensen van de docent in kwestie. Het niveau, de inhouden, de werk- en evaluatievormen worden in samenspraak met de docent (of het docententeam) vastgelegd. Ook de tijd waarin een Small Business Project - concept doorlopen wordt en het aantal studiepunten dat er aan besteed wordt, wordt in samenspraak met de docent (of het docententeam) bepaald. 

Persoonlijke begeleiding 

Vlajo biedt persoonlijke begeleiding aan, aan elk Small Business Project - concept wordt een vaste Vlajo-coördinator gekoppeld. Deze coördinator volgt het Small Business Project - concept samen met de betrokken docent(en) op en zorgt in voor persoonlijke coaching, sessies en feedbackmomenten. 

Voor wie is het Small Business Project - concept? 

Het Small Business Project - concept kan gevolgd worden door alle studenten van alle opleidingen in het Vlaams hoger onderwijs (HBO5, graduaat, professionele bachelor, postgraduaat, bachelor-na-bachelor, academische bachelor, schakelprogramma, verkort programma, master, master-na-master). 

Op welke ondersteuning kan je als docent rekenen bij een Small Business Project - concept? 

Als docent (of docententeam) ben je samen met de Vlajo-coördinator verantwoordelijk voor het goed verloop van het Small Business Project - concept en kan je op de volgende ondersteuning rekenen:

  • Online kenniscentrum 
  • Didactisch materiaal 
  • Persoonlijke begeleiding en coaching door Vlajo-coördinator 
  • Podcasts (Vlajo Spot On) 
  • Webinars (Vlajo Webinars) 
  • Spreker(s) uit het bedrijfsleven 
  • Nationale en internationale wedstrijden
  • Vlajo-evenementen 

Wat is de kostprijs van een Small Business Project - concept? 

Vlajo tracht de kostprijs van de praktijkgerichte onderwijsprogramma’s zo laag mogelijk te houden. Een Small Business Project – concept kost €8 per student.

Meer info? 

Wil je graag meer info over het Small Business Project - concept? Neem dan contact op met de Vlajo-coördinator van jouw regio. Jouw Vlajo-coördinator plant met plezier een gratis, vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te verkennen!