STEM Ondernemers voor de Klas | eerste graad secundair

brug tussen STEM-onderwijs en STEM-bedrijven

21 maart tot 13 mei 2022


Voor de eerste graad ligt de focus op het geven van een inkijk op het bedrijfsleven, het bedrijf en de functie van de spreker, aangevuld met andere functies die er binnen het bedrijf zijn. Op die manier kunnen de leerlingen kennismaken met verschillende STEM-jobs die beschikbaar zijn binnen het bedrijfsleven. Daarnaast vormt het eigen STEM-verhaal van de spreker de rode draad van de gastles.

Leerlingenmateriaal

  • Activiteit 1: introfilmpje
  • Activiteit 2: STEM-beroepen
  • Activiteit 3: STEM en ik
  • Activiteit 4: het bedrijf van de gastspreker
  • Activiteit 5: vragen voor de gastspreker
  • Activiteit 6: gastles door de STEM-spreker
  • Activiteit 7: nabespreking en korte evaluatie

Het lesmateriaal is beschikbaar in het online kenniscentrum, na de definitieve toewijzing van jouw gastspreker(s) begin maart.

Schrijf jouw klas in

Vlajo-projectcoördinator voor STEM Ondernemers voor de Klas

 


 

Partners van STEM Ondernemers voor de Klas

Met dit onderwijsproject wil Vlajo de brug slaan tussen STEM-bedrijven en STEM-klassen. Zo wil Vlajo STEM-interesse bij onze schoolgaande jongeren stimuleren. Vlajo bundelt samen met structurele STEM-partners haar krachten voor dit unieke onderwijsproject.