STEM-Ondernemers voor de Klas | 1ste graad secundair

proeven van STEM

22 maart tot 14 mei 2021

 

Wil je jouw leerlingen laten proeven van het grote STEM-verhaal?

Nodig een STEM-gastspreker uit in jouw klas tussen 22 maart en 14 mei 2021!

We hebben een programma als STEM Ondernemers voor de Klas broodnodig. Vanuit een participatief model waarbij Vlajo, onderwijs en bedrijven de koppen bij elkaar steken, bereiken we veel. Onze jongeren ‘in vuur en vlam’ zetten voor STEM doen we niet alleen, maar samen.

Dimitri Peeters, wetenschapsleerkracht, Ursulinen Mechelen

 

Waarom een STEM-gastspreker uitnodigen in jouw klas?

Sprekers die vanuit hun dagdagelijkse praktijk en hun passie STEM-oplossingen zoeken voor een beter milieu, betere mobiliteit, gezondheid, connectiviteit, ... Kortom voor een beter samenleven op deze planeet. Rolmodellen die uiteraard ook zelf studiekeuzes hebben gemaakt. Zij wekken verwondering en delen hun passie met jouw leerlingen en dat heeft zijn effect. Jongeren krijgen een beter zicht op de concrete mogelijkheden van STEM, verwerven een nieuwsgierige houding en zijn enthousiast en gemotiveerd. Op deze manier wordt gewerkt aan de realisatie van de nieuwe eindtermen STEM 1ste graad. Leerlingen ontdekken hun talenten en interesses in dialoog met de STEM-sprekers. Concreet krijgen jouw leerlingen antwoorden op vragen als:

 • waarvoor staat STEM;
 • waar komen we STEM tegen;
 • is een STEM-richting iets voor mij?

Het nieuwe studieaanbod (Matrix) geldt voor elke leerling en maakt het studieaanbod voor leerlingen en ouders bevattelijk en overzichtelijk. STEM is immers in de eerste graad (en wordt ook later in de 2de en 3de graad) opgenomen in de basisvorming voor alle leerlingen. STEM-competenties worden in het bedrijfsleven en in onze maatschappij alsmaar belangrijker. Een goede basis is daarom voor iedereen van belang. Kortom, samen exploreren jullie hoe én of STEM een rol kan spelen in het dagelijkse leven van jouw leerlingen.

Aansluiting bij de eindtermen

STEM-Ondernemers voor de Klas biedt een mooi aanknopingspunt om te werken aan verschillende transversale eindtermen en is een boeiende pedagogische invulling voor o.a. eindtermen:

 • 6.49 Wisselwerking STEM en maatschappij
 • 6.51 Relateren van beroepen en opleidingen aan STEM-concepten

Daarnaast komt sleutelcompetentie 15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaan- competenties hier zeker ook aan bod.

Doelgroep

 • A-stroom (interdisciplinair onderwijsproject)

Tijdsduur

 • tijdens een 2 uur durende gastles deelt een STEM-gastspreker zijn passie, kennis en carrièreverhaal met je leerlingen
  Eerste lesuur
  De STEM-gastspreker stelt zichzelf en zijn/haar bedrijf voor, vertelt over wat STEM precies voor hem/haar betekent, waar we STEM tegenkomen in ons dagelijks leven en welke vaardigheden en kwaliteiten een STEM-profiel bezit. Dit alles vanuit eigen bedrijfservaring en persoonlijke STEM-carrière.
  Tweede lesuur
  De vragenronde! De jongeren kunnen doelgerichte vragen stellen waardoor ze een beter beeld krijgen van alle mogelijke toepassingen van STEM in onze maatschappij.

Inschrijven

 • gratis inschrijven kan van 16 december t.e.m. 14 februari. Zie stappenplan.


Vlajo project-coördinator

 

Partners van STEM Ondernemers voor de Klas: