Vlajo Studentenbedrijf

informatie voor leerkrachten


Wat is een Studentenbedrijf bij Vlajo?

Het Studentenbedrijf is een leer-doe-programma waarbij leerlingen in kleine teams een onderneming vormen. Het boek Studentenbedrijf bevat alle theorie rond het opstarten en beheren van een onderneming, gekoppeld aan de praktijk van het uitvoeren van een ondernemingsplan.De leerlingen stellen hun eigen ondernemingsplan op en gaan dit effectief uitvoeren. Ze commercialiseren een product of dienst, registreren, volgen de wettelijke bepalingen, doen marktonderzoek, produceren, verkopen en ga zo maar door. Het enige verschil met een reële onderneming is dat het leerproces van de leerling centraal staat, echter tegelijk mag een mooi bedrijfsresultaat worden nagestreefd.

Het Studentenbedrijf kan zowel binnen het 'Didactisch Cahier ondernemingszin en ondernemerschap' (GO!, OVSG,POV) als binnen het leerplan 'Ondernemend Project' (KOV) gebruikt worden. Met het Studentenbedrijf kom je aan alle doelen van 'Ondernemend Project' tegemoet. (met een Mini-onderneming dien je zelf de nodige aanvullingen te doen)

Webinar

Tijdens dit webinar wordt toegelicht wat het Studentenbedrijf is, welke materialen erbij horen, waar je dit kan inzetten (leerplannen..), hoe je ermee aan de slag gaat en nog veel meer.

Leestip

Hoe Vlajo de Studentenbedrijven en de leerkrachten ondersteunt:

Wat is het verschil tussen een Studentenbedrijf en een Mini-onderneming bij Vlajo?

Studentenbedrijf is een miniatuurbedrijf volgens het model van een éénmanszaak, dat wordt opgericht door de leerlingen en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen net zoals bij een echte onderneming. Vlajo creëert hiervoor een beschermend kader waarin het de rol van overheid en ondernemingsloket speelt. Bij Studentenbedrijf ontvangen de leerlingen een werkboek waarin alle te weten theorie rond het opstarten en beheren van een eigen bedrijf aan bod komt. Het opstellen van een doordacht ondernemingsplan is een van de hoofdstukken in het boek.

De Mini-onderneming is veeleer praktijkgericht: alle stappen worden meteen in praktijk uitgevoerd. Het ondernemingsplan is de kern en er worden meestal meerdere verkoopmomenten gerealiseerd doorheen het schooljaar. Voor de miniondernemingen organiseren de regionale Vlajo-coördinatoren enkele activiteiten doorheen het jaar. Studentenbedrijven kunnen deelnemen aan de externe verkoopmomenten waarvan zij -indien relevant- een uitnodiging ontvangen.

Attest bedrijfsbeheer?

Het Studentenbedrijf is oorspronkelijk ontstaan om het attest te behalen, het voldoet volledig aan de checklist Attest Bedrijfsbeheer. De regering besliste echter in juli 2017 om het attest af te schaffen vanaf september 2018 om dit in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijnen.

Vanaf september 2018 hebben kersverse ondernemers dat attest niet langer nodig om hun zaak te starten. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) hoopt dat de maatregel de drempel om te ondernemen zal verlagen. Het is geen verplichting meer, zo’n attest, maar ik zet toch een actieplan op om ervoor te zorgen dat iedereen die begint met een bedrijf als zelfstandige toch klaar is voor het avontuur, aldus de minister


Is bedrijfsbeheer dan niet meer nodig?

Gezien het opheffen van de verplichting niet gelijk staat aan het opheffen van het belang van ondernemerschapscompetenties voor (toekomstige) ondernemers, startte het Agentschap Innoveren & Ondernemen  een overleg op met de betrokken actoren waaronder volwassenenonderwijs en regulier onderwijs. De afschaffing van het attest basiskennis bedrijfsbeheer betekent dat onderwijs voortaan geen rekening meer moet houden met de theoretische en vrij rigide insteek op basis van een verouderd KB. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen ontwikkelde een Kader voor de ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen meent alvast dat een gedegen voorbereiding op zelfstandig ondernemerschap meer dan wenselijk blijft en dat ook onderwijsinstellingen daarin een opdracht te vervullen hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet het als een taak voor onderwijs om jongeren en volwassenen op te leiden en te vormen tot ondernemende burgers, zowel in het leerplichtonderwijs als volwassenenonderwijs. Daarom werd een geactualiseerd programma uitgewerkt dat focust op ondernemerschap en ondernemingszin in functie van specifieke doelgroepen, met de mogelijkheid om te differentiëren naar gelang de noden van een specifieke studierichting of beroepsopleiding.

Het Studentenbedrijf is méér dan het attest alleen

Het Studentenbedrijf van Vlajo is een mix van praktijk en theorie. Door die mix worden de ondernemende vaardigheden van de leerlingen getraind, vaardigheden die niet enkel als ondernemer van pas komen maar even goed als ondernemend werknemer.

Aan de hand van het doorlopen van het Studentenbedrijf, leren de leerlingen enerzijds samenwerken, kritisch denken en onderzoeken, vergelijken, inschatten en dat allemaal waarheidsgetrouw in hun eigen bedrijf. Die skills komen later op de werkvloer zeker goed van pas.

Anderzijds leren de leerlingen wat er allemaal bij komt kijken wanneer je een bedrijf opstart. Kennis die ook als werknemer relevant is, omdat je net daardoor de werking van het bedrijf waarin je tewerkgesteld bent beter kan inschatten en begrijpen. Daardoor kan je als werknemer sneller inspelen op wat je ziet en een bredere bijdrage leveren dan enkel het uitvoeren van je job.

Als laatste is het ook gewoon leuk om je eigen bedrijf te mogen runnen zonder dat het al 'voor écht' is. Op die manier kan je meteen te weten komen, vanuit de praktijkervaring, of en hoe ondernemen jou ligt.

Doelgroep

 • Leerlingen van het 5e, 6e of 7e jaar secundair onderwijs (alle studierichtingen).
 • 1 tot max. 5 deelnemers per team (1 zaakvoerder en 4 medewerkers). Op deze manier komt elke deelnemer met alle facetten van het opstarten en beheren van een onderneming in aanraking.

Looptijd

 • Een Studentenbedrijf loopt 1  tot 2 schooljaren.

Startkapitaal

 • Verkoop van aandelen t.w.v. 10 euro/ aandeel. Bedrag zelf te bepalen tot € 400 maximum.

Deelnemen

 • 15 euro / leerling (didactisch materiaal inbegrepen)

Didactisch materiaal voor de leerlingen

 • Boek Studentenbedrijf voor elke leerling
 • Poster per Studentenbedrijf
 • Handige map om de documenten van de onderneming te klasseren
 • Digitaal extra materiaal ter beschikking in het online kenniscentrum
 • Deelnamecertificaat voor elke leerling op het einde van het project

Ondersteunend materiaal voor de leerkrachten

 • Inspiratiegids met tips en werkboekoplossingen
 • Slides bij de verschillende hoofdstukken en belangrijke onderdelen
 • Extra online kenniscentrum voor de leercoach
 • Webinars, Vlajo Spot On's en Train-the-teachtersessies
   

 

 

Waarom voor Vlajo kiezen?

Vlajo creëert een veilige ruimte voor Studentenondernemingen, waarbij we zorgen dat de economische en fiscale wetgeving wordt gerespecteerd. Scholen die met Vlajo samenwerken genieten van bescherming voor hun klas-ondernemingen doordat Vlajo erkend is om deze Studentenondernemingen te mogen organiseren, dit in afspraak met de economische inspectie. Vlajo voorziet voor de teams opvolging van de boekhoudkundige documenten, tips en richtlijnen naar het wettelijke kader, enz. De regionale Vlajo-coördinator is aanspreekpunt voor alle vragen van zowel de leerlingen als de leerkracht en ondersteunt de leerkracht waar nodig.

Op deze manier kan je als leerkracht op beide oren slapen en je concentreren op de pedagogische kant van het ondernemen: bij Vlajo zit je goed!

Vlajo fungeert als beschermend kader waarin het de rol van overheid en ondernemingsloket speelt.

 • De regionale Vlajo-coördinator vertegenwoordigt Vlajo. Hij/ zij is jullie contactpersoon. Indien jullie problemen of vragen hebben kun je bij hem/ haar terecht.
 • De Vlajo-dossierbeheerder houdt nazicht op de boekhouding van de teams

Collectieve opstartvergaderingen

Begin september vindt in elke provincie een collectieve opstartvergadering plaats voor begeleidende leerkrachten. Die dag geven we de leercoaches extra tips en aandachtspunten i.v.m. het project Studentenbedrijf en kunnen zij de werkboeken voor de leerlingen meenemen. Meer info verneem je via de regionale coördinator secundair onderwijs.

Train-the-Teacher vormingsessies

Om jou verder te helpen bij het coachen van de leerlingen, organiseren we 'Train-the-trainer' vormingssessies op verschillende locaties, data en met verschillende thema's. De uitnodiging wordt verspreid aan alle geregistreerde leercoaches en deelname is gratis.

Droomcoach

Een droomcoach is iemand uit het bedrijfsleven die vrijwillig zijn praktijkervaring ter beschikking stelt van het Studentenbedrijf. Hij of zij coacht de jongeren vanaf de zijlijn bij hun bedrijfsvoering en zorgt zo voor een extra input naast de begeleiding van de leercoach.  Elk team kan zijn eigen droomcoach(es) zoeken, afhankelijk van de specifieke noden van het Studentenbedrijf.

In samenwerking met BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen hun uitgewerkt ondernemingsplan voorleggen aan een bankmedewerker. Deze externe partij kan de leerlingen tips geven om het ondernemingsplan te versterken. (zie werkboek en inspiratiegids: Adviescheque)

Leerplan

Meer info?