Talent4Event

talent(en) ontwikkelen door samenwerken

 

Talent4Event werd vervangen door de opvolger Talent4Change, die volledig geënt is op de nieuwe eindtermen in de eerste graad.


 

Werk met leerlingen aan hun sterke kanten (talenten)

Talent4Event stimuleert zelfstandig denken en actief leren in het kader van talentontwikkeling. Iedere leerling krijgt de kans zijn eigen talent(en) te ontdekken en beter te ontwikkelen. Tijdens dit project leren de leerlingen actief samenwerken. Afhankelijk van hun kwaliteiten nemen ze een verantwoordelijkheid op binnen de groep. Deze aanpak kan nadien in eender welk groepswerk toegepast worden.

Door breed evalueren wordt het leerproces van leerlingen via dit event beter in kaart gebracht. Zelfevaluatie- en peerevaluatiefiches werden hiervoor ontwikkeld.In dit project komt ondernemingszin sterk aan bod. Binnen het project wordt er in functie van ondernemingszin doelgericht gewerkt aan de VOETEN context 3 Sociorelationele ontwikkeling.

en laat leerlingen een Event uitwerken!

Het Vlajo-project kan vertrekken vanuit:

 • een bestaand schoolproject (1)
 • een leerlingenproject (2)
 • een uitgewerkte Vlajo-activiteit (3)
 1. Wil je een bestaande activiteit binnen uw school diepgang geven? Koppel ze dan aan een Vlajo-project om de betrokkenheid van elke leerling te verhogen.
 2. Je kan ook zelf of samen met de leerlingen nadenken over een activiteit.
 3. We werken een Vlajo-voorbeeld uit, nl. “Het organiseren van een praatcafé voor de ouders.”

  Een voorbeeld hoe het eraan toe ging in KTA Mobi te Gent:

Doelstellingen

 • Talenten ontdekken en/of verder ontwikkelen.
 • Talenten eender waar leren inzetten.
 • Groepswerk efficiënt laten verlopen.
 • Intrinsieke motivatie verhogen

Gebruik actieve werkvormen (inclusieve didactiek)

Het project bestaat uit een aantal sessies a.h.v. actieve werkvormen. Deze kunnen door elke leerkracht in verschillende lessen gegeven worden. Na sessie 5 zijn de leerlingen klaar om binnen hun werkgroep een eigen activiteit (Event) zelfstandig uit te werken. 

Breed evalueren en het Vlajo project

Gedurende het project zal de leerling zichzelf, de groep en hun samenwerking kunnen evalueren. De leerlingen kunnen deze evaluatiefiches – uitgewerkt door Vlajo - bij houden in een talentenportfolio. (eigen keuze van de school)
Met evalueren bedoelen we hier niet het geven van een punt, maar eerder het aantonen van groei tijdens het hele proces.

Wat NA Talent4Event?

De leerlingen koppelen een talent aan eender welk groepswerk, dit gedurende het hele schooljaar, de hele graad of schoolloopbaan.