Teamgerichte workshops

Trajecten en praktische workshops voor het basisonderwijs

 

Trajecten

Nadat een team een workshop gevolgd heeft, kan er een traject opgestart worden. Dit bestaat uit:

 • pedagogische studiedag
 • tussentijdse concrete opdrachten met rechtstreekse implementatie van de workshop in de klaspraktijk
 • personeelsvergaderingen al dan niet online
 • klasbezoeken met feedbackgesprekken of praatcafé

Dit alles in samenspraak met het schoolteam.

Praktische workshop

 • een workshop van 3 uur en een personeelsvergadering 2 uur
 • toegang tot het online kenniscentrum waar alle bijhorende documenten kunnen gedownload worden

 

Overzicht van de workshops

 

Aanbod lager onderwijs
 

Traject ‘Evalueren en groeigericht rapporteren’

Korte omschrijving

Naast het doorgeven van kennis willen we bij kinderen ook leergebiedoverschrijdende vaardigheden en attitudes ontwikkelen. Uiteraard willen we ook te weten komen of we hier met onze aanpak in slagen. Tijdens deze workshop voeren we herkenbare opdrachten uit en staan telkens stil bij de wijze waarop zulke activiteiten in een klas kunnen geëvalueerd worden. Vaak is het een kwestie van geen ‘andere’ dingen te doen, maar bewuster stil te staan bij wat we reeds doen.

Enkele reacties:

 • “Nog regelmatiger evalueren met de leerlingen en meer procesevaluatie!”
 • “Er worden heel wat sociale vaardigheden ingezet bij deze manier van werken die we kunnen evalueren.”
 • “Concrete tips en voorbeelden hoe je breed kan gaan evalueren.”
 • “Bevestiging van mijn idee dat het belangrijk is dat evalueren permanent moet gebeuren en niet altijd moet eindigen in rapporteren en dus geen eindpunt is.”
 • “Kijk niet alleen na, maar kijk ook voldoende rond is een goede slogan om mee te starten!”

Workshop of traject ‘Binnenklasdifferentiatie’

Korte omschrijving

Tijdens deze workshop leer je zeer concreet soepel organiseren binnen een direct instructiemodel.

Zo kan je jouw klasgroep zoveel mogelijk samenhouden, maar vooral differentiëren in de mate van ondersteuning.Via eenvoudige werkvormen en tools leer je daarnaast de zelfstandigheid van kinderen vergroten zodat je effectief meer aandacht kunt schenken aan leerlingen die jouw hulp nodig hebben.

Dit is immers een noodzakelijke voorwaarde om de organisatie te doen slagen.

 •          Weten kinderen hoe ze hulp kunnen bieden aan elkaar?
 •          Kunnen kinderen wachten op de leerkracht die verlengde instructie geeft aan een kleine groep leerlingen?
 •          …

Workshop of kort traject ‘Activerend onthaal’

Korte omschrijving

Hoe richt ik een activerend onthaal in waar plannen, terugblikken, doen en samenhorigheid voorop staan? Tijdens een activerend willen we het initiatief en zelfstandigheid vergroten van kinderen. Het activerend onthaal is praktisch, minder tijdrovend en doelgericht. Als leerkracht bepaal je zelf hoe ruim je het onthaal wil maken. Vlajo geeft de verschillende bouwstenen.
Benieuwd? Je ervaart zelf de ingrediënten en voordelen van een activerend onthaal en je krijgt een stappenplan om te groeien naar deze nieuwe organisatievorm.

Online workshop 'Leer kinderen vliegen met de vleugels van de toekomst.' Alle kinderen prikkelen in een ondernemende leeromgeving.

Wat is inbegrepen?

 • Eén Doedelhandpop per school
 • Extra materialen die bruikbaar zijn tijdens de uitwerking: posters, puzzel, bouwplaten, …
 • Toegang 'Schoolfeest' | Vlajo Droomfabriek

Korte omschrijving

Tijdens deze praktische workshop reiken we kapstokken aan om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn voor onze kinderen in de 21ste eeuw. Je maakt kennis met een aanpak die de ontwikkeling van basiscompetenties zoals creatief denken, zelfsturing en ondernemend gedrag bevorderen.
Door te vertrekken vanuit sterktes en mogelijkheden krijgen kinderen meer zin om zichzelf verder te ontwikkelen. Leer ze hun kwaliteiten kennen en inzetten.

Vlajo werkt reeds jaren met het “STEPmodel” als fundament voor zijn pedagogische aanpak inzake ondernemend onderwijs, ontwikkeld door CEGO KULeuven (prof. dr. Ferre Laevers).  CEGO KULeuven ontwikkelde zopas een toolbox – bij wijze van actualisering van het “STEPmodel” -  voor leerkrachten en begeleiders in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs: Ondernemingszin (h)erkennen en stimuleren.  De vorming heeft tot doel te leren werken met een tool waarmee leerkrachten en docenten hun eigen didactische aanpak en lesactiviteiten kunnen monitoren, hoe ze hun didactiek en lesactiviteiten kunnen ontwikkelen, zodat ze de mate van ondernemingszin bij kinderen en jongeren kunnen inschatten en vervolgens hun leerlingen en studenten nog meer overeenkomstig begeleiden tot ondernemend gedrag.
Voor meer informatie over de ontwikkeling van deze toolbox kan je terecht bij CEGO Onderzoek & Ontwikkeling (cego.onderzoek@kuleuven.be).

Online workshop ‘Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in de klas’

Korte omschrijving

Om kinderen actiever te betrekken en hun ondernemingszin nog meer te prikkelen, kunnen actieve en coöperatieve werkvormen helpen in de klasorganisatie. Tijdens deze actieve workshop ondervind je aan den lijve wat coöperatief leren is. Werkvormen die de sfeer bevorderen, werkvormen om elk kind een aandeel te geven binnen het leerproces, werkvormen om een instructie te geven, werkvormen om leerstof in te oefenen, … alles komt aan bod .

Daarnaast staan we ook stil bij de basisprincipes van coöperatief leren en is er ruimte voor allerlei praktische vragen. Zo kan je de dag erna meteen mee aan de slag gaan in jouw eigen klas.

Enkele reacties:

 • “Wij hebben genoten van een super navorming! Zeer actief, plezant en vooral bruikbaar.”
 • “Leuke ideeën, onmiddellijk bruikbaar en met een minimum aan extra werk.
 • “De tijd vloog voorbij. De sessie werd zeer concreet gegeven met veel handige tips en voorbeelden.”
 • “Breed inzetbare en herkenbare werkvormen.”
 • “Het doel van coöperatief werken is me duidelijk geworden.”
   

 

Aanbod kleuteronderwijs

Traject ‘Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf? ’

Korte omschrijving

Onze kleuters zijn al zo vaak gefocust op lukken. “Falen is geen optie”, scandeert ROX op televisie in het rond. Maar hoe leer je je kinderen dan nog omgaan met mislukken? Want van proberen kan je leren. Wij gaan samen met jou kijken hoe je een sterke speelleeromgeving bouwt. We zetten in op ons hoekenwerk en bekijken hoe je een spelproces begeleidt en opvolgt.

We bekijken hoe je van sturen naar coachen gaat en hoe evalueren met je kinderen de lijm wordt van je klashouden. Kortom: hoe daag ik mijn kleuters nog meer uit en creëer ik nog meer kansen om hen beter en breder te leren kennen?

 • Een super workshop waar je echt wat mee bent. Praktisch en leuk gebracht. “Fouten maken mag en moet om te leren”;-)

Traject ‘Activerend onthaal’

Korte omschrijving

Het onthaal heeft tot op heden nog een grote impact in onze kleuterklas. We houden ervan om samen met onze kleuters in de kring te zitten, zingen, praten… Kringmomenten hebben een positieve invloed op het groepsklimaat, maar zijn lange kringmomenten wel functioneel?

 In deze workshop krijg je er een beeld van hoe een “open onthaal” extra kansen kan bieden.Het initiatief van kinderen wordt vergroot. De kleuters worden uitgedaagd om te plannen en gaan zelfsturend aan de slag. De ervaringen die kinderen opdoen tijdens het onthaal kunnen aanleiding zijn voor een gezamenlijk kringmoment.De leerkracht treedt op als coach en krijgt de kans om in te spelen op individuele noden van de kleuters.

Benieuwd? Je ervaart zelf de ingrediënten en voordelen van een open onthaal en je krijgt een stappenplan om te groeien naar deze nieuwe organisatievorm.

 • Ik zat al een hele tijd wat vast en merkte dat mijn kring wat te lang duurde. Deze workshop heeft mijn ogen geopend, ik ga er onmiddellijk mee aan de slag.

Traject ‘Evalueren in de kleuterklas ’

Korte omschrijving

We hebben allemaal geleerd dat we regelmatig moeten evalueren, of noemen we het spiegelen met de kinderen. Vaak gaat dit verloren in de drukte van de dag.

Tijdens deze workshop verkennen we verschillende mogelijkheden om breder en anders te evalueren.
We gaan praktisch aan de slag, passen enkele actieve werkvormen toe en verkennen mogelijkheden die zich aanbieden om breder te evalueren. Vooral leren leren en sociale vaardigheden staan hierbij centraal.
Verschillende evaluatievormen worden ook verkend om kleuters actief te betrekken bij de evaluatie en er vooral wat uit te kunnen leren.

Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt.

 • Evalueren kan op diverse wijzen en niets is ‘slecht’ als zowel kind als leerkracht en voordeel en voldoening uithalen.
 • Je bent meer bewust van de dingen die je in je klas doet. Je staat  niet altijd zo bij stil.
 • Heel interessante workshop en onmiddellijk toepasbaar. Ik heb zin om erin te vliegen Leren= reflecteren.

Neem contact met ons op