Teamgerichte workshops

Eenmalige workshop of een traject voor het basisonderwijs

 

Wat is een traject?

Met trajecten trachten we een duurzame verandering te brengen binnen de klaspraktijk. Dit steeds afgestemd op de noden van het schoolteam.

Een traject kan bestaan uit:

  • pedagogische studiedag
  • tussentijdse concrete opdrachten met rechtstreekse implementatie van de workshop in de klaspraktijk
  • personeelsvergaderingen al dan niet online
  • klasbezoeken met feedbackgesprekken of praatcafé

Dit alles in samenspraak met het schoolteam.

Een eenmalige workshop

  • een workshop van 3 uur of een personeelsvergadering 2 uur
  • toegang tot het online kenniscentrum waar alle bijhorende documenten kunnen gedownload worden

 

Overzicht van de workshops

 

Aanbod voor de hele basisschool
 

‘Evalueren en groeigericht rapporteren’

Korte omschrijving lager 

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes op het vlak van leren leren en sociale vaardigheden in kaart te brengen. De growth mindset en eigenaarschap staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.

Korte omschrijving kleuter

De zinvolheid van het breder evalueren in de kleuterklas.Hierbij focussen we ons op ondernemende vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, plannen, samenwerken,…

Door meer tijd te nemen om gerichter te observeren en deze ondernemende vaardigheden zichtbaar te zien worden, zullen we  kansen zien om onze kinderen hierin te laten groeien. Dit doen we door middel van groeigerichte feedback en oefenkansen in verschillende contexten

 

‘Activerend onthaal’

Korte omschrijving lager

Hoe richt ik een activerend onthaal in waar plannen, terugblikken, doen en samenhorigheid voorop staan? Tijdens een activerend willen we het initiatief en zelfstandigheid vergroten van kinderen. Het activerend onthaal is praktisch, minder tijdrovend en doelgericht. Als leerkracht bepaal je zelf hoe ruim je het onthaal wil maken. Vlajo geeft de verschillende bouwstenen.
Benieuwd? Je ervaart zelf de ingrediënten en voordelen van een activerend onthaal en je krijgt een stappenplan om te groeien naar deze nieuwe organisatievorm.

Korte omschrijving kleuter

Het onthaal heeft tot op heden nog een grote impact in onze kleuterklas. We houden ervan om samen met onze kleuters in de kring te zitten, zingen, praten… Kringmomenten hebben een positieve invloed op het groepsklimaat, maar zijn lange kringmomenten wel functioneel?

 In deze workshop krijg je er een beeld van hoe een “open onthaal” extra kansen kan bieden.Het initiatief van kinderen wordt vergroot. De kleuters worden uitgedaagd om te plannen en gaan zelfsturend aan de slag. De ervaringen die kinderen opdoen tijdens het onthaal kunnen aanleiding zijn voor een gezamenlijk kringmoment.De leerkracht treedt op als coach en krijgt de kans om in te spelen op individuele noden van de kleuters.

Benieuwd? Je ervaart zelf de ingrediënten en voordelen van een open onthaal en je krijgt een stappenplan om te groeien naar deze nieuwe organisatievorm.

 

‘Leren buiten de klasmuren ’

Korte omschrijving lager 

Tijdens deze workshop krijg je tips en inspiratie om je activiteiten/lessen naar buiten te brengen en je kinderen op een ondernemende manier aan het leren te zetten.

Deze haalbare werkvormen gekoppeld aan vakinhouden maken buiten lesgeven haalbaar en zinvol!

Korte omschrijving kleuter

Tijdens deze workshop krijg je tips en inspiratie om je activiteiten/lessen naar buiten te brengen en je kinderen op een ondernemende manier aan het leren te zetten. Deze ondernemende bril (doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, …) zetten we op als we observeren en feedback geven aan kinderen op de verborgen kwaliteiten. Als leerkracht ga je zelf heel wat praktijkvoorbeelden ervaren en er is ruimte voor interactie en reflectiegesprekken

LAGER ‘Binnenklasdifferentiatie’

Korte omschrijving

Tijdens deze workshop leer je zeer concreet soepel organiseren binnen een direct instructiemodel.

Zo kan je jouw klasgroep zoveel mogelijk samenhouden, maar vooral differentiëren in de mate van ondersteuning.Via eenvoudige werkvormen en tools leer je daarnaast de zelfstandigheid van kinderen vergroten zodat je effectief meer aandacht kunt schenken aan leerlingen die jouw hulp nodig hebben.

Dit is immers een noodzakelijke voorwaarde om de organisatie te doen slagen.

LAGER Online workshop ‘Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in de klas’

Korte omschrijving

Om kinderen actiever te betrekken en hun ondernemingszin nog meer te prikkelen, kunnen actieve en coöperatieve werkvormen helpen in de klasorganisatie. Tijdens deze actieve workshop ondervind je aan den lijve wat coöperatief leren is. Werkvormen die de sfeer bevorderen, werkvormen om elk kind een aandeel te geven binnen het leerproces, werkvormen om een instructie te geven, werkvormen om leerstof in te oefenen, … alles komt aan bod .

Daarnaast staan we ook stil bij de basisprincipes van coöperatief leren en is er ruimte voor allerlei praktische vragen. Zo kan je de dag erna meteen mee aan de slag gaan in jouw eigen klas.

KLEUTER ‘Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf? ’

Korte omschrijving

Onze kleuters zijn al zo vaak gefocust op lukken. “Falen is geen optie”, scandeert ROX op televisie in het rond. Maar hoe leer je je kinderen dan nog omgaan met mislukken? Want van proberen kan je leren. Wij gaan samen met jou kijken hoe je een sterke speelleeromgeving bouwt. We zetten in op ons hoekenwerk en bekijken hoe je een spelproces begeleidt en opvolgt.

We bekijken hoe je van sturen naar coachen gaat en hoe evalueren met je kinderen de lijm wordt van je klashouden. Kortom: hoe daag ik mijn kleuters nog meer uit en creëer ik nog meer kansen om hen beter en breder te leren kennen?

Neem contact met ons op