Talent4Change

talentvol (samen)werken aan een leefbare wereld

Talent4Change geeft je leerlingen handvaten om hun (ondernemende) talenten  te ontdekken. Gewapend met deze inzichten organiseren ze samen een klasproject waar engagement voorop staat.

Door de zoektocht naar eigen talenten krijgen de leerlingen meer inzicht in wie ze zijn, wat hen energie geeft en maken we ze weerbaarder. Deze talenten zetten we actief in tijdens een samenwerkingsopdracht. Leerlingen gaan samen op zoek naar een goede vorm van functioneren in groep en gebruiken deze inzichten om tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan de maatschappij van vandaag.

Doelgroep

 • eerste graad secundair onderwijs
 • A en B stroom (materialen gescreend door Centrum voor Taal en Onderwijs)

Werkboek voor de leerlingen

Via een werkboekje creëren de leerlingen hun eigen naslagwerk om hun ondernemende talenten in kaart te brengen. Ze maken kennis met de talenten “Leiding geven, Creativiteit, teamplayer, doorzetter en planner & organisator.” Door leerlingen te laten nadenken over concrete kwaliteiten en vaardigheden die onder deze talenten vallen, zorgen we voor een gemeenschappelijke taal. Op die manier weten leerlingen ook hoe ze nog verder kunnen groeien en evolueren in deze vaardigheden van de 21e eeuw.

Eens hun talenten in kaart zijn gebracht, gaan ze samen aan de slag. Elke groep bespreekt hoe een goede samenwerking er concreet uitziet en maakt duidelijke afspraken opdat er veilig én efficiënt gewerkt kan worden. Adhv enkele rolmodellen en een verbruikersdagboek geven we duidelijk mee dat we allemaal een verschil kunnen maken in deze wereld. Met een aantal SDG’s (sustainable development goals) in het achterhoofd gaat jouw klas met de verworven inzichten aan de slag.
Om het geheel compleet te maken worden nog enkele planningsdocumenten aangeboden die de leerlingen kunnen gebruiken om de organisatie van hun evenement/actie succesvol te laten verlopen.

“Learning by doing” staat ook in dit Vlajo-project centraal.

Kenniscentrum voor de leercoach

De leercoach beschikt ondersteunend over een online kenniscentrum met een Inspiratiegids, aanvullende documenten, PowerPoints, filmpjes...
Bedoeling is dat je hier inspiratie kan opdoen om verder te verdiepen, langer stil te staan bij bepaalde aspecten uit het project: een à la carte verhaal dus waar je kiest wat past voor jouw klasgroep.
Bijv. duurzaamheid, (mentale) gezondheid, samenwerken, omgaan met conflicten,…

Projectstructuur

Het project bestaat uit 8 sessies.

 • Sessie 1: Verbruikersdagboek en stellingenspel (50’)
 • Sessie 2: Time4Change wordt Talent4Change (50’)
 • Sessie 3: Taal geven aan talenten (50’)
 • Sessie 4: Je talent(en) benoemen (50’)
 • Sessie 5: Verkennen van de thema’s (50’)           
 • Sessie 6: Jullie idee kenbaar maken (100’)
 • Sessie 7: Opstart van het project (50’)   
 • Sessie 8: Aan de slag (50’)

Projectduur

We gaan uit van een 10 lesuren tot de opstart activiteit. De activiteit maak je als leercoach zo groot of klein als je zelf wil.

Advies vanuit de pedagogische begeleiding

Peter Druyts en Regine Romaen van GO!:

Talent4Change adviseren wij voor de realisatie van de sleutelcompetentie 15 met betrekking tot ondernemingszin en onderwijsloopbaan in de eerste graad, meer bepaald de leerplandoelen 15.1, 15.2 en 15.3. Zodoende gaan we hier ruimer dan enkel en alleen EFC en kan dit dienen voor andere vakinhoudelijke eindtermen.
Het onderscheid tussen beide projecten maken we dus als volgt:

 • Talent4Change heeft niet noodzakelijk een ‘economisch’ karakter. Met andere woorden ligt de focus hier zeer sterk op het in kaart brengen van hun talenten en interesses. We adviseren dit project voor de realisatie van o.a. de sleutelcompetentie 15 in de eerste graad, meer bepaald de leerplandoelen 15.1, 15.2 en 15.3. Dus niet alleen gekoppeld aan EFC.
 • Kid@bizz: ideaal om het thema ondernemerschap binnen de basisoptie economie en organisatie (A- en B-stroom) te realiseren.

Breed evalueren

De leerlingen krijgen binnen dit programma de kans om zichzelf op een andere manier te laten zien. Je neemt in dit project een rol op als coach en biedt vooral kansen.  Op het kenniscentrum vind je het document “Breed evalueren binnen “Talent4Change”. We hebben binnen dit project breed evalueren in kaart gebracht aan de hand van bruikbare zelfevaluatiefiches en peer-evaluatiefiche. Als eindevaluatie kan elke werkgroep een korte PowerPointpresentatie geven.

Met evalueren bedoelen we hier niet het geven van een punt, maar eerder het aantonen van groei tijdens het hele proces.

Het verhaal van Stamina Brugge

Leerkracht Lies geeft haar ervaring weer in deze blog.

    

Wil je graag starten met Talent4Change in je klas?