Duaal Lesgeven

meer beschikbare vakleerkrachten, meer praktijkgericht onderwijs en meer STEM-talent

Duaal lesgeven is een nieuw onderwijsconcept waarbij mensen uit het werkveld deeltijds les geven in een secundaire school. Een sterke brug tussen bedrijfsleven en onderwijs is vandaag belangrijker dan ooit om de jeugd voor te bereiden voor hun instap op de arbeidsmarkt. Door duale lesgevers te integreren in jouw lerarenbestand zorg je voor meer gerichte praktijkervaring in de klas en worden jongeren al vroeg geïnspireerd voor een STEM-loopbaan. Daar bovenop kunnen duale lesgevers ook het lerarentekort helpen opvangen.

Duaal lesgeven mikt niet op het uitbouwen of opnemen van een duurzame loopbaan in het onderwijs, maar wil vooral een tijdelijke samenwerking tussen bedrijf en school stimuleren. Zo ontstaat meer interactie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en creëren we een waardevolle dynamiek die voordelen oplevert voor beide partijen.

Dit proefproject wordt gesteund en uitgewerkt door de ministers en departementen onderwijs en werk. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met sectorfederatie essenscia vlaanderen en de bedrijven uit de chemie en life sciences. Sinds de start van het proefproject 2 jaar geleden zijn er een 20-tal duale lesgevers aan de slag in verschillende Vlaamse scholen. Ook voor komend schooljaar 2023-2024 hebben we een mooie groep gemotiveerde vakmensen klaarstaan die hun steentje willen bijdragen in het onderwijs.

     

Waarom duaal lesgeven?

Duale lesgevers zijn vakmensen uit het bedrijfsleven die naast hun job:

  • Tijdelijk en deeltijds een aantal uur lesgeven in het onderwijs (enkele uren per week)
  • Lesgeven in het secundair onderwijs (ASO, TSO- doorstroom-, dubbele finaliteit en arbeidsgerichte richtingen)
  • Voornamelijk in technische en wetenschappelijke (STEM) richtingen (chemie, fysica, wiskunde, biologie, toegepaste mechanica, meet- en regeltechnieken, …)
     

Middelbare scholen kunnen via duaal lesgeven een beroep doen op gemotiveerde vakleerkrachten die ze momenteel moeilijk vinden. Leerlingen krijgen les van mensen die in de industrie werken en die de formules uit theoretische handboeken kunnen illustreren met praktische toepassingen in processen en producten. Bedrijven kunnen de wisselwerking met het onderwijs versterken en hun medewerkers een waardevolle educatieve ervaring bieden die hun loopbaan verrijkt.

     

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

Ben je als school op zoek naar een invulling voor een vacature, dan kan je overwegen om een duale lesgever aan te stellen. Deze personen kunnen bijvoorbeeld een heel schooljaar ingezet worden in een co-teaching traject of als ondersteuning voor een bepaald vak. Ze kunnen ook een antwoord bieden op een open vacature die moeilijk ingevuld geraakt of als tijdelijke oplossing.

Elke duale lesgever heeft een didactisch traject afgerond alvorens hij/zij aan de slag gaat in een school.

Vlajo fungeert als operationele partner van essenscia vlaanderen bij de uitvoering van dit proefproject rond duaal lesgeven. Concreet zal er steeds een verkennend gesprek plaatsvinden tussen de school en Vlajo om de onderlinge verwachtingen en noden in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt er gestreefd naar een optimale match tussen de school en de duale lesgever. Dit is dus keer op keer maatwerk.

Bij het aanstellen van een duale lesgever zullen scholen en bedrijven daarvoor overeenkomsten kunnen afsluiten binnen een regulier kader. Ze kunnen daarbij gebruik maken van een raamovereenkomst die de Vlaamse Overheid aanbiedt.

"Heel wat scholen zijn vragende partij. Ze zien in duaal lesgeven een mooie manier om hun onderwijs naar een nog hoger niveau te tillen. We zijn in Vlaanderen al gestart met duaal leren, waarbij leerlingen hun opleiding deels in de klas en deels op de werkvloer volgen. Nu willen we een volgende stap zetten: mensen uit de praktijk ook voor de klas zetten. Zo kunnen we de talenten van de Vlaamse leerlingen echt volop ontwikkelen”

Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Wil je graag meer informatie over duaal lesgeven en de mogelijkheden op jouw school?
Ben jij overtuigd van dit concept en heb jij nood aan tijdelijke ondersteuning in jouw team?

Neem vrijblijvend contact op met ons om de mogelijkheden te bekijken.

Vlajo-projectcoördinator voor duaal lesgeven