Vlajo als bruggenbouwer

je komt Vlajo in elke gemeente van Vlaanderen en Brussel tegen

Vlajo kent veel deelnemende scholen, hogescholen en universiteiten verspreid over heel Vlaanderen en Brussel en werkt nauw samen met verschillende onderwijsnetten, het bedrijfsleven en de overheid. De doelstelling is om deze met elkaar in contact te brengen en kennisuitwisseling tussen onderwijs en de bedrijfswereld te stimuleren. Onderstaande kaart geeft inzicht in de aanwezigheid van Vlajo-programma’s in Vlaamse provincies en gemeenten.

Vlajo wordt gesterkt door haar opgebouwde netwerk en partnerships: persoonlijk contact met basisscholen, secundaire scholen, hogescholen, universiteiten, samenwerking met de onderwijskoepels, contact met de Vlaamse Regering, provincies, gemeenten en bedrijvennetwerken waaronder Voka,  Etion, Agoria, VKW Limburg en essenscia vlaanderen.

Vlajo staat voor samenwerking. Alleen met de juiste partners kunnen wij jongeren een unieke ondernemerschapservaring bieden. Daarom steken we veel energie in netwerken, verbinden en organiseren. Vlajo brengt partijen bij elkaar, bundelt initiatieven en groeide zo uit tot het grootste en meest waardevolle netwerk op het gebied van ondernemerschapsonderwijs.

Vlajo werkt samen met:

Onderwijsinstellingen

Vlajo maakt zich al sinds 1996 sterk om ondernemerschap te verankeren in onderwijsprogramma’s. Vlajo werkt samen met scholen op alle niveaus: van basis- en secundair onderwijs tot hoger onderwijs.

Bedrijfsleven

Dit is de kern van ondernemend Vlaanderen. Samen met het bedrijfsleven kan Vlajo jongeren een unieke ondernemerschapservaring bieden. Bedrijven steunen ons door jongeren te begeleiden en via sponsoring.

Vlajo wil een scharnierfunctie vervullen voor bedrijven die op zoek zijn naar partners om hun beleid inzake Corporate Social Responsibility (CSR) en Employee Involvement optimaal te realiseren.

Voorbeelden die kunnen inspireren:

  • Een personeelslid werkt mee als gastspreker tijdens 'Ondernemers voor de Klas', waarin men een bedrijfsgetuigenis brengt en z’n expertise deelt.
  • Een personeelslid coacht een Mini-onderneming of Small Business Project.
  • Een bedrijf of gemeente organiseert in samenwerking met Vlajo een Innovatiekamp of Vlajo LAB. Dit is een brainstorm in gemengde teams waarbij jongeren een innovatieve oplossing voor een concreet bedrijfsprobleem moeten bedenken en uitwerken in een businessplan.

Vlajo kan uiteraard tijdens een persoonlijk onderhoud met een bedrijf brainstormen over andere mogelijkheden. In Employee Involvement is maatwerk immers de boodschap!

Daarnaast zijn vrijwilligers essentieel voor Vlajo. Zij dragen hun passie voor ondernemerschap over aan jongeren, reiken ze kennis aan en begeleiden ze bij het ontwikkelen van hun vaardigheden.

Overheid

De overheid gelooft in de ambities van Vlajo. Daarom ontvangen wij een financiële bijdrage. Dit helpt ons om nog meer jongeren te bereiken en Vlaanderen nog ondernemender te maken.

JA Europe

Vlajo is internationaal actief, als lid van JA Europe en JA Worldwide. Dit internationale kader geeft ons meer slagkracht en maakt ons uniek: voor ons als organisatie, voor onze partners, maar ook voor onze jongeren die kunnen deelnemen aan Europese programma’s en wedstrijden, alsook experimenteren met de mogelijkheden van internationaal denken en grensoverschrijdend acteren. JA Europe en JA Worldwide zijn daarin onmisbare partners.

Vlajo is stichtend lid van JA Europe. Deze Europese koepelfederatie groepeert 40 Europese landen en bereikt zo meer dan 3,5 miljoen studenten.

Gefinancierd door bedrijven, instellingen, stichtingen en individuen, brengt JA Europe de publieke en private sector samen om jongeren in basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs ervaringen te laten opdoen die hun talenten verder ontwikkelen en hen inzichten verschaffen die ze nodig hebben om te slagen in een mondiale economie. Het JA Company Programme wordt erkend door de Europese Commissie als een “Best Practice in ondernemerschapsonderwijs”. JA Europe is het Europese regionale Operating Center voor JA Worldwide. JA Europe organiseert jaarlijks een heel aantal initiatieven waaraan ook Vlaamse jongeren via Vlajo kunnen deelnemen.

Waaronder:

--> Meer over de Europese initiatieven vind je bij 'internationaal'

Internationale erkenning

Vlajo werd reeds meermaals beloond met internationale prijzen. Iets waar we uiteraard zeer fier op zijn!