Groepstrajecten


In het schooljaar 2022-2023 organiseerde Vlajo op een aantal scholen een groepstraject. Deze trajecten werden verder ontwikkeld en bijgestuurd zodat we deze vanaf het schooljaar 2023-2024 ook kunnen aanbieden.

Een zogenaamd ‘groepstraject’:

  • vertrekt vanuit de keuze van een aantal klasgroepen en daarbij minimum 3 à 5 leerkrachten die lesgeven aan deze klasgroep. Dit kan in het kader van een bepaalde problematiek (leerlingenmotivatie) of vanuit projectwerking / stage met deze klassen.
  • OF wordt meteen voor een volledig (deel-)team leerkrachten aangeboden.
  • de workshops gaan door op school.
  • kan aangevuld worden met tussentijdse coaching & intervisie.

Scholen(groepen) die een verkennend gesprek willen, mogen contact opnemen met ondernemendeschool@vlajo.org. We komen graag ter plaatse langs om de noden en mogelijkheden rond een groepstraject te bepalen voor schooljaar 2023-2024.