Ondernemingszin


Vlajo wil ondernemingszin bij jongeren stimuleren. Dit doen we door in te zetten op o.a. zelfsturing, doorzettingsvermogen, initiatief, verantwoordelijkheid en creativiteit.

In onze vertrouwde projecten is ondernemingszin al langer aanwezig. Nu trekken we de lijn ook door naar de algemene klaspraktijk in verschillende vakken en graden. Zo creëren we een positief effect op het gehele leerproces van de leerlingen.

Door te focussen op ondernemingszin werken we met de leerlingen tegelijk ook aan eindtermen van sleutelcompetentie 5 “sociaal-relationele competenties”, sleutelcompetentie 13 “leercompetenties” en sleutelcompetentie 14 “zelfsturing”.

De eindtermen van de verschillende sleutelcompetenties zitten namelijk heel sterk verweven met elkaar en met ondernemingszin.