Workshops op school


Vlajo komt graag naar jouw school om een workshop rond één specifiek thema te geven. De rode draad doorheen ons aanbod is ondernemingszin, en meer bepaald de verschillende ondernemende vaardigheden die leerlingen daarbij kunnen ontwikkelen. Denk o.a. aan initiatief nemen, samenwerken, communicatie, doorzettingsvermogen, zelfreflectie…

  • Groeigericht evalueren en effectieve feedback. Organiseer jouw evaluaties en geef feedback die op groei gericht zijn. Met zicht op latere successen in studie- en loopbaankeuzes, begeleid je je leerlingen op een efficiënte manier, met het zweet op de juiste rug.
  • Hoe creëer je een ondernemende les? Start je les vanuit een probleemstelling, niet vanuit instructie. Zo stimuleer je als leerkracht een probleemoplossende aanpak bij de leerlingen, meteen toegepast op een reële situatie uit jouw vakgebied. Ga daarna verder aan de slag met onze toolkit voor een ondernemende klaspraktijk.
  • Project-based learning. Laat je leerlingen ‘actief leren’ en vertrek vanuit één van onze programma’s zodat de leerlingen zelf actief aan de slag gaan, leerstof ontdekken, verder verkennen en toepassen op levensechte situaties. Toepasbaar binnen één vak, complementaire uren of vakoverstijgend. Jij leert hoe je jouw rol als leerkracht opneemt en als coach in de klas staat.
  • Zelfsturing in de klas. Tools als de BBBB-methodiek, scaffolding, voorkennis activeren... leiden tot meer zelfstandige leerlingen, leerlingen die meer initiatief nemen en beter kunnen doorzetten. Maar hoe ga je er als leerkracht mee om? Dankzij deze zelfsturing kunnen leerlingen bewustere keuzes maken in hun studie- en beroepsloopbaan. Als leerkracht houd je meer tijd over om je klasgroep te coachen zónder afbreuk te doen aan je vakinhoudelijke doelen.
  • Inzicht in de leerkuil van je leerlingen. Begeleid je leerlingen tot meer motivatie en doorzettingsvermogen. Door je leerlingen bewust door deze leerkuil te begeleiden, versterk je hen in deze cruciale vaardigheden en hun verdere keuzes voor studie- en beroepsloopbaan.
  • Brainstormtechnieken. Hoe kom je met je leerlingen tot creatieve ideeën die écht out-of-the-box zijn? Verschillende werkvormen worden toegelicht én toegepast zodat jij in jouw volgende les meteen aan de slag kunt.
  • Aan de slag met rubrics. Stel rubrics doordacht op volgens een aantal principes, én gebruik die ook om leerlingen zichzelf te laten evalueren en groeien, hen bewuster te laten omgaan met jouw leerdoelen. Leerlingen leren op die manier omgaan met aangereikte criteria of leren deze ook zelf aanreiken.
  • Motivatie en verbinding. Haal meer uit het leerproces van je leerlingen door actief in te zetten op motivatie en verbinding. Je leerlingen bloeien open, komen tot meer zelfinzicht en worden gestimuleerd tot zelfregulatie. Een win-win, want ook jij als leerkracht ervaart hier de voordelen van.

Een workshop van een halve dag kost 450 euro, een volledige dag kost 750 euro. Dit voor maximum 25 deelnemers per groep. Onder bepaalde voorwaarden kan een workshop gratis aangeboden worden, dankzij de financiële steun van het Departement Onderwijs en Vorming. Vraag gerust meer informatie op.

Neem contact op met ondernemendeschool@vlajo.org voor meer informatie en beschikbaarheid.