Hoe Vlajo ondernemingszin stimuleert op de schoolbanken

Een groot deel van de generatie die nu opgroeit, zal ongetwijfeld in zijn of haar carrière ondernemend moeten zijn. In die zin is het voor elke afgestudeerde van belang om ondernemingszin te ontwikkelen om op de arbeidsmarkt van de toekomst zijn of haar loopbaan vorm te kunnen geven, of dat nu is als ondernemer of als ondernemende werknemer binnen een organisatie. Alle Vlajo programma’s vertrekken vanuit een deelaspect van ondernemen en brengen dit naar een concrete doelgroep. De verschillende programma’s zijn telkens toegespitst op een onderwijsniveau. Het spreekt voor zich dat ondernemingszin en persoonlijkheidsontwikkeling in de lagere school anders verlopen dan in het hoger onderwijs. Bovendien vraagt elk publiek een andere aanpak. Daarom ontwikkelde Vlajo een leerlijn die we omschrijven als de 4D+-pedagogie en die onze werkwijze bepaalt: DROMEN en DOEN (lager onderwijs), DOEN en DURVEN (secundair onderwijs) en DOORZETTEN (hoger onderwijs). Hiermee leggen we de kiem voor succesvolle ondernemers en ondernemende werknemers in de toekomst. Kortom, onderwijzen volgens de Vlajo-benadering staat garant voor waardecreatie op alle onderwijsniveaus.

In de lagere school focussen onze programma’s op ideeën bedenken en deze vormgeven. In het secundair onderwijs zetten we sterk in op talenten en staan competenties zoals kritisch denken, communicatie, planning, resultaatgerichtheid, probleemoplossend denken… centraal met aandacht voor de maatschappelijke context. In het hoger onderwijs ligt de focus op innovatie, zelfsturing, flexibiliteit, kritisch reflecteren en het leren schrijven van een businessplan.

Naargelang een jongere het 4D-plan doorloopt, ontwikkelt hij stap-voor-stap ondernemende attitudes en vaardigheden. Zo worden open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden gevormd. De student zal aan het einde van de leerlijn goed voorbereid zijn op een succesvol functioneren in het werkveld.

Ecosysteem voor jong ondernemerschap

Vlajo realiseert publiek-private samenwerkingen vanuit haar visie op een ecosysteem voor jong ondernemerschap. Samen met onderwijs, bedrijfsleven en overheden bouwen we een ecosysteem rondom de school, hogeschool en universiteit. Leerlingen, studenten, onderwijsmensen en vrijwilligers uit het bedrijfsleven kunnen op een persoonlijke en unieke manier met elkaar op één plek samenwerken en kennis delen. Vlajo brengt hen direct met elkaar in contact, op vele honderden diverse onderwijsplekken. Onze werkwijze laat tegelijk het gevraagde maatwerk toe. Met als resultaat, onderwijstrajecten die toegang hebben tot de aanwezige ervaring en expertise in het bedrijfsleven, en die uiteindelijk bijdragen tot de vorming van jonge ondernemende persoonlijkheden.

Vlajo biedt kant-en-klare oplossingen die de ondernemingszin van jongeren aanwakkeren en helpen bij de ontwikkeling van belangrijke ondernemende vaardigheden. Een ideale versterking van vrijwel iedere opleiding. Vlajo-programma’s en -activiteiten richten zich tot jongeren van 2,5 tot 25 jaar, van in de kleuterklas tot aan de universiteit. De synergie van ondernemende leerkrachten en docenten, gemotiveerde bedrijfscoaches- en vrijwilligers en kwaliteitsvolle inhoud zijn de sleutelfactoren tot het succes van ons ‘Vlajo-ecosysteem’. De kennis, vaardigheden en attitudes die gedurende het Vlajo-leerpad bijgebracht worden, beïnvloedt vier hoofdgebieden: ondernemerschap, carrièreperspectief, financiële geletterdheid en technische geletterdheid.