Vlajo-aanbod voor basisonderwijs

praktijkgerichte workshops, trajecten en projecten voor de basisschool

Samen met leerkrachten en schoolteams gaan we de uitdaging aan om een leef- en leeromgeving in te richten waarin ‘alle’ kinderen zich breder kunnen ontwikkelen. Met interactieve workshops, projecten en trajecten op maat ondersteunt het Vlajo-team scholen bij het organiseren van meer ondernemend onderwijs. Vanaf de 1ste kleuterklas tot en met het 6de leerjaar reiken we handvaten aan om kinderen op eigen niveau te laten groeien in doorzetting, zelfstandigheid, samenwerking, eigen initiatief…

Wat bieden wij?

Onze hoofdcoördinator licht het gehele aanbod toe in een gratis webinar:

 

Wat bieden wij?

Onze hoofdcoördinator licht het gehele aanbod toe in een gratis webinar:

Individuele nascholingen

in samenwerking met diverse nascholingscentra in heel Vlaanderen.
Lees meer...

 

Teamgerichte nascholingen

bij u op school.
Lees meer...

 

Trajecten op maat van de school

Om met de inhouden en tools aan de slag te gaan op het niveau van de klas en de school, kan een ondersteuningstraject op maat van de school uitgewerkt worden. Een traject wordt steeds door een vrijblijvend intakegesprek voorafgegaan. Vlajo praatcafé Netwerkevent waar je volop van gedachten kunt wisselen en ideeën kunt delen.
 

Online ondersteuning

Naast gebruiksklare tools in het digitale kenniscentrum biedt Vlajo ook online ondersteuning aan. (mail, Skype)

 

 

Zin om het eens' anders' aan te pakken, zin in een ondernemend project met je leerlingen?

Wil jij graag meer te weten komen over de inhoud van ons aanbod. Volg één van onze Webinars 'on demand', op het moment dat jij kiest!

Upcoming:Neem contact met ons op