SECUNDAIR ONDERWIJS

Upcoming live webinars
/


On demand voor leerlingen

Na registratie bekijk je het webinar gratis op een moment dat dit jou best past!


On demand voor leerkrachten

projectgerelateerd aanbod

overkoepelend aanbod

Sessie 1: Iedereen ondernemend, ook in jouw les! (het STEP-model) Ondernemingszin wordt steeds belangrijker in het onderwijs, zeker nu het ook tot één van de 16 sleutelcompetenties hoort. In deze sessie leggen we je uit wat ondernemingszin nu eigenlijk is en hoe jij als leerkracht jezelf, jouw lespraktijk én dus ook je leerlingen ondernemender kan maken.
Sessie 2: Goed lesgeven: waarom doe je wat je doet? (pijler inhoud) “Ben ik wel met alles in orde?” is een vraag die door veel leerkrachten gesteld wordt. Door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, geef je zelf een antwoord op deze vraag. Maar wat is kwaliteitsvol onderwijs eigenlijk? En hoe kan je ermee aan de slag in jouw lessen? We bekijken dit samen met jou.
Sessie 3: Boost het leerproces van elke leerling (pijlers organisatie en leerkrachtstijl) Tijdens deze sessie staan we stil bij enkele tips die je kan toepassen zodat jouw leerlingen effectief leren, ook op langere termijn. We bekijken ook hoe het werk hiervoor vooral bij hen komt te liggen, meer dan bij jou als leerkracht 
Sessie 4: Groeigericht evalueren: van “ja maar” naar “en toch!” (pijler evaluatie) Evalueren wordt nog al te vaak gelijkgesteld aan “toetsen”, terwijl het zo veel meer is. Het wat en het hoe, alsook het effect op de leerlingen, komen aan bod tijdens deze sessie.
Sessie 5: Feedback met impact op het leerproces (en niet op jouw agenda) (pijler evaluatie) Je spendeert uren aan het schrijven van feedback en op het einde van de rit doet de leerling er amper iets mee. Komt dit je bekend voor? We onderzoeken hoe je aan de slag kan gaan met feedback die effectief werkt voor de leerlingen, zonder dat je hierbij nog meer tijd moet investeren.
Sessie 6: Aan de slag met eigenaarschap via 10 concrete tips Eigenaarschap geven aan je leerlingen helpt hen gemotiveerder om te gaan met de leerinhouden. Kan/durf jij dit stimuleren? We geven 10 concrete tips mee die jou kunnen helpen om jouw leerlingen meer eigenaarschap te geven in hun leerproces.