Innovatiedag 'Healthcare' voor docenten hoger onderwijs

Innovatiedag 'Healthcare' voor docenten hoger onderwijs

Op 18 februari organiseerde Hogeschool UCLL samen met Vlajo een ‘innovatiekamp Healthcare’.  Doelstelling was docenten vanuit verschillende opleidingen (verpleegkunde, welzijn en management) gedurende 1 dag zelf te laten ervaren hoe ondernemingszin gestimuleerd kan worden. Place to be was de ‘Broeikas’ van de T2 campus in Genk – een ideale locatie waar tijd en ruimte kan gecreëerd worden om te experimenteren en te groeien.

“We weten dat we onze studenten moeten voorbereiden op een snel wijzigende arbeidsmarkt en nog onbekende toekomst. En daarbij is het ontwikkelen van ondernemingszin – zelfsturing, creativiteit, houding, … - essentieel. Maar hoe doe je dat als docent?”, aldus Katherine Nelissen, opleidingshoofd UCLL verpleegkunde.

De 7 groepen met in totaal 35 docenten gingen na een spannende teambuilding vol adrenaline op zoek naar ideeën voor de challenge aangereikt door werkveldpartner ZOL Genk : “Bedenk een innovatieve oplossing om de mobiliteit van patiënten en bezoekers in en rond het ziekenhuis te verbeteren”. De oplossingen werden uitgewerkt in de BMC. Bart van Loon coachte bij het opstellen van hun pitch zodat elke groep op het einde van de dag zijn oplossing op een overtuigende manier bracht voor de professionele jury.  

“Vlajo weet door haar enthousiaste coördinatoren telkens weer de drive erin te houden bij de deelnemers – ik ben ervan overtuigd dat dit innovatiekamp voor heel wat docenten een heel nieuwe uitdaging was, waarbij ze al hun talenten in de strijd moesten gooien, en ongetwijfeld zal leiden tot een vernieuwende aanpak binnen de opleidingen”, aldus Ilse Fraussen, coördinator van UCLL Startminds.