Onze pionier van de Mini-ondernemingen is er niet meer

Onze pionier van de Mini-ondernemingen is er niet meer

We nemen met droefheid afscheid van de Vlajo-stichter en ere-voorzitter Jacques Laverge. 

Gestart in de pioniersdagen van midden jaren tachtig (1984), mobiliseerde Jacques Laverge (als bestuurder van de Kamer van Koophandel Kortrijk) vrijwilligers-ondernemers om Mini-ondernemingen in de scholen op te starten. Let wel, in deze periode was er tegenover ondernemerschap in het onderwijs nog vaak een uitgesproken aversie: ‘zolang onze leerlingen maar geen zakenman worden’. Jacques zag dat anders: zelf zijnde een serial entrepreneur (het woord diende nog te worden uitgevonden), betekende ondernemerschap een passioneel streven naar creativiteit, ideeën, mensen samenbrengen, plannen maken en daadkracht, met onvermijdelijk, welvaart en welzijn tot gevolg. Hij wist schooldirecties te overtuigen: ondernemerschap gaat over talent, startend met verwondering, Dromen, Doen, Durven, Doorzetten (zoals we dat nu noemen). Uitgerekend jongeren hebben vele dromen: een onuitputtelijke bron voor de zo noodzakelijke bloedvernieuwing voor de samenleving en economie. We mogen geen talent verliezen.   

Jacques voegde een 5e D toe aan onze 4D, die van DOORGEVEN

In 1996 richtte Jacques, samen met de toenmalige G Bank, Vlajo op. Hij richtte over heel Vlaanderen regionale stuurgroepen op. Het vrijwilligerswerk was gegroeid en had professionele omkadering nodig. Jacques was in die periode parlementair en slaagde erin van op de oppositiebanken (!) de Vlaamse Regering te overtuigen om te investeren in de ondernemende jeugd. Als overtuigd liberaal vond hij dat als de overheid inspanningen doet, het bedrijfsleven ook zijn deel bijdraagt: hij overtuigde collega-industriëlen om te sponsoren. Door vele stakeholders en opinieleiders uit het onderwijs, bedrijfsleven en de Vlaamse Overheid te mobiliseren en samen te brengen in een gezamenlijk pedagogisch project, heeft Jacques Laverge het ondernemerschapsonderwijs mede op de maatschappelijke agenda geplaatst.

    

De fundamenten van Vlajo

Jacques heeft belangrijke beslissingen genomen, die het fundament zijn van Vlajo. Hij stond op de onafhankelijkheid en neutraliteit van Vlajo. Zijn maatschappelijke missie had niets met politiek te maken. Ondernemerschap gaat over talenten van jongeren en dat staat boven elke politiek… boven elke levensbeschouwelijke overtuiging. Neutraliteit, want we werken voor alle schoolnetten, maar ook openheid. Openheid naar alle actoren in de maatschappij die een bijdrage kunnen leveren: iedereen doet mee… en doorgeven. Hij was ook grote voorstander van de regionale werking

Altijd actief betrokken

In 2008 gaf Jacques de voorzittersfakkel door aan Yves Servotte. Hij bleef actief in de Raad van Bestuur en de West-Vlaamse activiteiten. Hij kon blijvend genieten van jongeren die groeien in de Mini-onderneming, SBP enz. In West-Vlaanderen kwam hij steevast naar de Verkoopdag in het Ring Shopping te Kortrijk waar hij tips meegaf aan zowel de leerlingen als de leerkrachten en zelfs... de Vlajo-collega's. Daarnaast genoot hij met volle teugen van het 'jong geweld' tijdens de jaarlijkse Mini Star Awards waar hij dan een van de Award-prijzen kwam uitreiken en mee de West-Vlaamse winnende Mini-onderneming bekend maakte.

Woordje van de Vlajo-directeur

Peter Coenen: "Het gebeurt bij elk van ons dat een bijzonder mens je pad kruist. Persoonlijk neem ik afscheid van mijn eerste voorzitter en een van mijn boegbeelden waar ik naar opkeek. Ik ben zeer dankbaar om met Jacques sinds 1996 te hebben kunnen samenwerken. Dankbaar voor zijn inspiratie. Hij kon me enorm boeien, haast intrigeren. Dankbaar voor de ruimte die hij mij heeft gegeven om te groeien. Hij was niet de man van vele vergaderingen en lange verslagen: het waren de resultaten die telden. Meer studenten bereiken. Nieuwe groepen aanspreken. Eerst via het hoger onderwijs, nadien via het basisonderwijs. En de rekeningen moesten ook in orde zijn. Dankbaar voor de deuren die hij heeft geopend. Doorgeven."

"Ik had regelmatig mailcontact met hem en tussen de regels door kon je de fierheid over zijn Vlajo lezen. Wij zetten zijn nalatenschap verder met dezelfde passie en gedrevenheid: het is de mooiste eer die we Jacques kunnen betuigen."

Fotoreeks: erebetoon aan onze stichter

    

Persbericht:

Rouwbericht