Alumni | Henri Jacobs stoomt met Forcit Benelux organisaties klaar voor de toekomst

Alumni | Henri Jacobs stoomt met Forcit Benelux organisaties klaar voor de toekomst

“Bootstrap your own life” of ook wel: wees creatief om beperkingen te overtreffen. Het is niet alleen het credo van Henri Jacobs, het is ook precies wat deze Vlajo-alumnus het voorbije decennium heeft gedaan.
2022 is voor Henri, als oprichter en uitvoerend bestuurder van Forcit Benelux, een jubileumjaar. Forcit is een gekend merk en gevestigde waarde geworden in de markt van innovatietrajecten en venture building. In de voorbije jaren heeft Forcit zichzelf al een aantal keer heruitgevonden. En ook de plannen voor de toekomst zijn ambitieus. Met veel begeestering loodst Henri ons doorheen zijn avontuurlijk ondernemersparcours.

Vroeg begonnen is half gewonnen

“In de middelbare school én in het hoger onderwijs heb ik informatica gestudeerd. Dat laatste deed ik aan de Hogeschool Gent in avondopleiding. In 2012, tijdens het eerste jaar hoger onderwijs, ben ik officieel zelfstandig geworden onder het statuut van student-ondernemer. Door het regime van avondonderwijs kon ik mij overdag toeleggen op mijn ondernemerschap. Ik woonde in Gent, op de gelijkvloerse verdieping van een kantoorgebouw vlak aan de Leie. Een enorme oppervlakte die ik inrichtte met vergader- en kantoorruimtes, douche, keuken en een privé-ruimte omgevormd tot kleine loft, stond tot mijn beschikking voor een kleine huurprijs. Hoe? Een voorbeeld van 'bootstrap your own life'. Via een anti-leegstand organisatie had ik dat als startend ondernemer kunnen bekomen. Dit is alvast een voorbeeld van hoe je met een portie creativiteit toch heel wat kosten kan besparen, wat ineens letterlijk en figuurlijk de ruimte gaf om te groeien.
Eén jaar later -in 2013- waren we al met 3. En een aantal stagiaires, dat drukte ook de kosten.
Mijn studies informatica aan de HOGENT heb ik niet helemaal afgemaakt. Ik was zó in de ban van ondernemerschap, dat ik mijn werk meenam naar de les. Op een bepaald moment was ik offertes aan het opstellen voor een klant tijdens de les. Een docent had mij daarop aangesproken en vond dat ik daar niet langer op mijn plaats zat. Achteraf bedoelde hij dit goed en adviseerde hij mij om een opleiding bij de Vlerick Business School te volgen, want hij was van mening  dat ik daar meer zou aan hebben. Na de nodige afwegingen heb ik dit advies opgevolgd. In 2015 combineerde ik aldus het Vlerick-traject met mijn activiteiten als ondernemer.”

“Dankzij die opleiding zijn we steeds ons business model in vraag blijven stellen, en na enige tijd hebben we geconcludeerd dat de visie die voor ogen stond niet meer aansloot bij ons model. We voelden aan dat in onze sector het veel logischer zou zijn om met onafhankelijke experten te werken. De doorlooptijd van innovatie- en venture buildingtrajecten is zeer wisselend en er is ook nood aan verschillende types profielen. Zo is het idee ontstaan om een coöperatie te starten. Momenteel zijn er meer dan 140 onafhankelijke experten bij Forcit actief. Zij kiezen ervoor om zich te verenigen met andere onafhankelijke experten. Voor ieder innovatietraject of venturing traject wordt een ‘squad’ samengesteld: 2 à 4 deskundige experten die complementair zijn. De samenstelling kan variëren naargelang de fase waarin het innovatietraject of de venture zich bevindt.
Transparantie en eerlijkheid dragen we hoog in het vaandel. De samenwerking tussen alle betrokken partijen (experten, opdrachtgever en de coöperatie) gebeurt rechtstreeks. Om dit alles te kunnen beheren hebben we een softwareplatform ontwikkeld dat onder andere zorgt voor het zoeken/opvolgen/aannemen van opdrachten, regelen van contracten en zo meer.
De coöperatie biedt garantie aan de opdrachtgever, ze zorgt voor continuïteit: wanneer er een expert zou uitvallen door bijvoorbeeld ziekte, wordt een vlotte vervanging gegarandeerd.  
De voordelen voor de experten zelf zijn velerlei: wij gaan continu op zoek naar nieuwe uitdagingen voor hen, wij faciliteren een correcte prijszetting, en zorgen voor een vlotte administratie en betaling. Daarnaast is elke expert omringd met collega-experten en hebben ze geen rechtstreekse aansprakelijkheid. De expert kan ervoor kiezen om aandeelhouder (=coöperant)  te worden en deel te nemen in het kapitaal en de winst van de coöperatieve. Op die manier vloeit de gecreeërde waarde terug naar de expert als coöperant. Zo ontstaat een heel eerlijk samenwerkingsmodel.
Vandaag is Forcit actief in de Benelux, met kantoren in Gent, Amsterdam en binnenkort ook in Hasselt en Brussel. De opdrachtgevers bestaan uit zowel grote bedrijven, KMO’s en familiebedrijven, als ventures die nood hebben aan innovatie en venture building experten die inzetten op maatschappelijke den duurzame projecten.”

Forcit Benelux kernactiviteiten

“Forcit Benelux helpt organisaties met innovatietrajecten door het inzetten van experten in allerlei vakgebieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan productontwerp, productontwikkeling, financiën, subsidies,…  We zorgen ervoor dat in iedere fase van het innovatietraject, de geschikte experten kunnen ingezet worden.”
“Daarnaast bouwen wij bedrijven (‘venture building’). Een recent voorbeeld van vorig jaar, tijdens de COVID-pandemie, is de oprichting van ‘Smart Face Masks’, dat ontsproten is uit de vraag van een arts en ziekenhuizen. Zij zagen de nood aan een slim mondmasker dat voldoet aan volgende vereisten:

  • kwetsbare patiënten een optimale bescherming bieden
  • voorzien in een stemversterker omdat longpatiënten bijvoorbeeld niet luid kunnen spreken (last van stem na ingreep, operatie of door ziekte)
  • opvolging en detectie: door metingen uit te voeren met behulp van ingebouwde sensoren in het masker.

Op basis daarvan werden experten via Forcit Benelux ingezet die een ontwerp hebben gemaakt, prototypes hebben gebouwd en ten slotte een nieuwe onderneming (venture) hebben opgezet.”

Toekomstplannen

“Wat Forcit betreft willen we wat we in Vlaanderen doen, kopiëren naar andere regio’s zoals Nederland, Frankrijk, en de Scandinavische landen, telkens met een eigen toets. Daarnaast willen we ook verder inzetten op venture building (cfr Smart Face Masks): en als de vraag er komt van de venture, bekijken we ook om mee te investeren.”

Adventurepreneur

“Mijn hele leven al ben ik gepassioneerd door alles wat te maken heeft met avontuur, gepaard aan ondernemen. In ‘Adventuring’, zit ook het woord ‘venture’ (denk daarbij aan startups, scaleups, spinoffs, joint ventures). Mijn persoonlijke drijfveer is om met technologie én ondernemerschap, een positieve impact op onze maatschappij en wereld teweeg te brengen.” 

“Als ik niet aan het werken ben, kan je mij terug vinden op het water, op de ski’s, of ben ik een andere avontuurlijke sport aan het beoefenen. Voor mij zijn deze activiteiten een bron van inspiratie. Zo zijn er veel parallellen tussen zeilen en het bedrijfsleven. Een bedrijf heeft een missie en visie en gaat een bepaalde koers varen. Zo ook met een zeilboot: je hebt een bepaalde bestemming, maar externe omstandigheden zoals weer en wind kunnen je pad beïnvloeden. Net zoals een bedrijf een markt heeft die kan veranderen. Het is dus noodzakelijk om je onderneming telkens bij te sturen naargelang de omstandigheid. Zeilen doe je steeds in ploegverband, met allemaal individuen die complementair zijn, zo kunnen zij elkaars sterktes aanvullen. Dit geldt evenzeer voor het bedrijfsleven.”
“Ik heb van jongsaf zeillessen gevolgd. Mijn allereerste les ging door op een ruwe zee bij 6-7 beaufort. Misschien wel onverantwoord als eerste zeildag met een catamaran, maar toch wel de beste manier om de angst te overwinnen. Nadien ben je nooit meer uit je lood te slaan want je hebt al voor hetere vuren gestaan. Dat is wat ondernemerschap voor mij ook is: je moet een beetje de naïviteit hebben om er volop aan te beginnen en er voor te gaan zonder te weten wat er allemaal op je pad kan komen.”

Engagement in het ondernemersveld

“Bij een aantal organisaties zetel ik in de raad van bestuur (Techventures, Vlerick Alumni, NextGenics...)  of bekleed ik een zitje in de jury zoals bijvoorbeeld de EIC accelerator, het acceleratorprogramma van de Europese Commissie.”


“Ik word ook regelmatig gevraagd om te spreken voor publiek. Sinds een aantal jaar is die vraag ook toegenomen. Ik doe dit om anderen te inspireren, mijn inzichten en lessons learned te delen. De opbrengsten daarvan gaan integraal naar goede doelen die ik behartig. Eén van mijn drijfveren als ondernemer is altijd al geweest om al van bij het begin iets te creëren dat maatschappelijk relevant en duurzaam is en te kunnen teruggeven tijdens mijn loopbaan. Van zodra ik merk dat dit niet het geval is of onmogelijk is, bijvoorbeeld wanneer men mij voor iets vraagt (jurylid, bestuurder,...), dan begin ik er zelfs niet aan.”

Entrepreneur emotional cycle

“Als beginnend ondernemer was ik superblij toen we onze eerste factuur konden uitsturen. Maar al snel merk je dat met de binnengekomen betaling ook heel wat kosten betaald moeten worden. Dat zet je weer even met de voetjes op de grond. Dan komt er een tweede klant die je kan factureren voor bijvoorbeeld een hoger bedrag dan de vorige klant. Maar dan is er een klant die niet betaalt. Je wordt als het ware over en weer geslingerd tussen emoties, met pieken (euforie) en dalen (dysforie). Maar naarmate de tijd vordert evolueer je naar een toestand waarin je beter kan omgaan met die emoties en ze begint te relativeren. Gaandeweg worden de uitdagingen en problemen groter, maar het helpt door je ondernemerservaring toe te passen en steeds in oplossingen te denken in plaats van problemen. Kortom de emotional cycle naast je te laten liggen.”

Ondernemerswedstrijden

“Ondernemerswedstrijden, zoals Start Academy, helpen je om de stap te zetten naar ondernemen. Mijn advies is dan ook resoluut: doe er aan mee en bekijk het niet als een wedstrijd met winnaars en verliezers, ook al ben je niet 100% zeker van het concept of heb je geen waterdicht businessplan. Je doet zoveel ervaring op met pitchen, kan je netwerk verder uitbouwen, je business valideren, feedback en advies krijgen, waardoor je voor je het weet gestart bent met ondernemen.”

Meer weten?