De Vlajo Mini-onderneming in een nieuw kleedje!

De Vlajo Mini-onderneming in een nieuw kleedje!

Bij Vlajo focussen we op kwaliteit. En dat doen we continu. Regelmatig passen we aan, sturen we bij en stellen we geijkte methodes in vraag. Zoals de didactische materialen waarop onze doe-leertrajecten steunen.

Zo startten we al in schooljaar 2014-2015 met een nieuw kleedje voor de Vlajo Mini-onderneming. De Start-up kit, die in de prille beginjaren bestond uit een beknopt vademecum en later evolueerde naar een handboek met bijhorende documenten, was aan een grondige vernieuwing en vooral modernere versie toe. Dat bleek ook uit de tevredenheidsenquête die Vlajo in 2014 voerde bij leerkrachten en directies en uit de input van de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten. Belangrijk was dat de inhoud geactualiseerd moest worden en afgestemd op de huidige noden en opportuniteiten.

Met die informatie gingen we aan de slag en werkten we hard aan een traject dat anderhalf jaar in beslag nam. Intensieve brainstorming deed ons al snel afwijken van de traditionele handboeken.

In de plaats creëerden we Start-up kit 2.0: een overzichtelijke map met 50 fiches, die we in een nieuwe structuur goten:

  • Stap 1: motivatie en ideeën
  • Stap 2: organiseren
  • Stap 3: vormgeven en toepassen
  • Stap 4: actie
  • Stap 5: wedstrijden en sluiting

 

Naast de map krijgt elk team ook een poster met een duidelijke tijdslijn die visueel weergeeft welke stappen er te nemen zijn, gekoppeld aan de activiteiten die Vlajo organiseert én de te verdienen kwaliteitssterren. Dé ideale wegwijzer doorheen het project!


De Start-up kit verwijst nog steeds regelmatig naar het online kenniscentrum en de FAQ voor extra informatie, documenten of tips & tricks. Er is een apart kenniscentrum voor leerlingen en leerkrachten (leercoaches). Tijdens de zomer zal het kenniscentrum voor leerkrachten aangevuld worden met de nieuwe documenten en met een gloednieuwe opstart-powerpoint voor in de klas. Leerkrachten die dit schooljaar al deelnamen met de Vlajo Mini-ondernemingen kunnen nu al een aantal zaken raadplegen onder het tabblad ‘in een nieuw kleedje’.

De voorbije weken organiseerde Vlajo infosessies voor leerkrachten, verspreid over het hele land. Bijna 200 Vlaamse leerkrachten ontdekten de nieuwe Start-up kit en de reacties waren unaniem positief!

“Dit is een grote verbetering. Ik kijk ernaar uit om ermee te werken!” Miep Sneyers, Kardinaal Van Roey Instituut, Vorselaar.

“Deze nieuwe start-up kit is veel werkbaarder en duidelijker dan de vorige.” Frederic Peeters, Heilig Graf Instituut, Turnhout.

“In een oogopslag heb je meteen een duidelijke structuur en weet je welke stappen te nemen. Voor mij, als nieuwe leercoach, een godsgeschenk, want ik ken het project nog niet.” Julie Backx, Atheneum Boomgaard,Turnhout.

Dit is echt een schitterend werkinstrument!” Nathalie Mathijs, Mater Salvatoris Instituut, Kapellen.

“Ook voor de leerlingen zal dit veel duidelijker zijn, onder meer dankzij de poster met de tijdslijn. Die gaan we zeker ophangen in de klas!” Hilda Druyts, SO Zenit, Turnhout.

“Het was vaak zoeken in het vorige handboek. Daarom waren we zelf al gestart met alles op een andere manier te structureren. We zijn dus heel blij dat Vlajo ons deze nieuwe structuur aanreikt!” leercoaches van KA 2Ring, Leuven.

“In de fiches komen ook veel nuttige en inspirerende quotes van ondernemers aan bod. Schitterend! Daar ga ik er zeker een paar van ophangen in mijn klas.” Hilde Devinck, SFX Brugge.

 

Om het nieuwe schooljaar goed te starten met deze nieuwe Start-up kit, organiseert Vlajo in september regionale opstartsessies voor leerkrachten. Elke leercoach kan dan ook de nodige materialen voor zijn/haar team meenemen. Inschrijven voor een van deze sessies kan hier.