Doordacht ondernemen in Economie&Organisatie met Kid@Bizz

Doordacht ondernemen in Economie&Organisatie met Kid@Bizz

Dit schooljaar startte leerkracht Liesbeth De Beuckelaer met Kid@Bizz in het tweede jaar. De leerlingen van het GO! Atheneum Schilde gingen binnen het domein Economie & Organisatie met dit project aan de slag. Eigen talenten ontdekken en competenties ontwikkelen in een levensechte context past helemaal binnen de visie van de school waardoor de keuze voor een project als Kid@bizz meer dan logisch lijkt.

Er werd gekozen voor een kleinschalig ondernemend project en de 1ste stap was een brainstorming over hun productkeuze en een naam voor hun project.

Opportuniteiten dankzij Corona

Liesbeth: ‘Door de Coronamaatregelen is de horeca lange tijd gesloten geweest en dus ook de voetbalkantine van een lokale voetbalclub. Zij hadden nog een grote voorraad drank en chips waar de vervaldatum bijna verstreken was. We kregen de kans om aan een lage prijs deze voorraad op te kopen en zo de club te helpen. Op die manier hebben we ook kunnen vermijden dat deze voeding op de afvalberg zou terecht komen.

Omdat we ons bewust zijn dat de producten niet allemaal even gezond zijn en dit dus niet in het gezondheidsbeleid past van de school hebben we hier een sensibiliseringscampagne voor uitgewerkt. Ter compensatie werd er een bewegingsposter en een afvalposter gecreëerd.

Creatief ontwerpen

Daarnaast hebben de leerlingen ook zelfgemaakte hoodies met een eigen tekening en een gezonde quote op ontworpen. Deze konden op bestelling aangekocht worden zodat we op het einde van het project geen overschot aan voorraad hadden.

De workflow bij onze tweedejaars

Het businessplan werd klassikaal uitgewerkt aan de hand van de bouwstenen van het Business Model Canvas. De begeleidende materialen bij Kidbizz en het werkboekje nemen de leerlingen vlot mee in de opbouw.

Vervolgens was het tijd voor actie. De verkoopmomenten werden gepland en de taken werden verdeeld. Zo was er iemand verantwoordelijk voor het kasbeheer, het stockbeheer en werd er ook een hoofdverkoper aangesteld. De creatieve breinen gingen aan de slag om een logo te ontwerpen en voor de promotie van de hoodies werd er een Instagramaccount gecreëerd. Elk talent van elke leerling werd erkend en zo kreeg iedere leerling een andere functie.

Gedurende het hele project werden er tijdenselke les wekelijks PDCA (Plan-Do-Check-Act) -vergaderingen gehouden. Er werd dan overlopen wat er al gedaan was, wat er goed ging, wat nog beter kon en wat er nog moest gebeuren.

De opbrengst?

En het eindresultaat mocht er wezen! Naast de mooie winst die ze verdeeld hebben over 2 goede doelen waar 2 leerkrachten van de school rechtstreeks bij betrokken zijn hebben de leerlingen op vele vlakken een enorm grote leerwinst behaald. Zo hebben ze o.a. leren samenwerken, leren initiatief nemen, samen ideeën uitgewerkt en uitgezocht of deze haalbaar waren... Op deze manier werkten ze naast de leerinhouden ook aan heel wat sleutelcompetenties. Het is mooi om te ervaren hoe de leerlingen gegroeid zijn in deze competenties en dat ze fier zijn op het resultaat dat ze bereikt hebben!'

Tips van Liesbeth aan collega’s die nieuw starten met Kid@bizz

  • De film ‘The Founder’ zou een mooie instap zijn.
  • Je kan mooie logo’s maken met CANVA.
  • Laat zo veel mogelijk van de leerlingen zelf komen! Hoe meer je hen laat doen, hoe meer betrokken zij zich voelen! Meer zelfstandigheid = meer betrokkenheid = meer motivatie = meer trots op het eindresultaat!
  • Behoud de termen ‘Minionderneming’ en ‘Studentenbedrijf’ voor de derde graad en noem het ‘Eigen economisch project’ of benoem het met de naam van hun onderneming.
  • Zorg ervoor dat je zelf ook alle bestanden opslaat, als niet-gedeeld bestand, zodat leerlingen die niet kunnen saboteren om te spelen :-)

Meer weten over Kid@bizz?