Vlajo Schoolfeest

in handen van de kinderen


Team basisonderwijs werkte op vraag van een aantal scholen een nieuw concept uit: Vlajo schoolfeest. Het gaat om het gekende schoolfeest, echter dit keer vertrekkend vanuit het initiatief van de kinderen op school. Kinderen barsten nu eenmaal van ideeën … dus laten we daar meer mee doen!

Het is de bedoeling om kinderen zo actief mogelijk te betrekken bij dit jaarlijkse evenement. Ze worden verantwoordelijk voor de organisatie, invulling en voorbereiding van hun eigen schoolfeest.

Bovendien is er de mogelijkheid om klasoverschrijdend samen te werken. Het wordt op die manier niet uitsluitend een schoolfeest ‘voor’ de kinderen, maar veeleer een feest ‘van’ de kinderen. De actieve betrokkenheid van de leerlingen zal zorgen voor meer verbondenheid en affiniteit met het event.

Concreet daagt Vlajo mascotte Doedel de kinderen uit om met hun ideeën en energie zelf aan de slag te gaan. Er zijn 2 mogelijke scenario’s, waarmee we jullie als team stapsgewijs op pad zetten. Daarnaast is er ondersteunend film-en werkmateriaal op onze website. En dan is het aan jullie …


schoolfeest van Basisschool Engelmanshoven-Gelinden www.bs-engelmanshoven.be ( ambassadeurschool)

 

Wil je graag aan het werk met deze materialen?