Hulp aan leercoaches

schoolcoaching als leerlingenopstart


Onze Vlajo-coördinatoren kunnen de klas (enkel tweede of derde graad, hoger onderwijs) en de leercoach begeleiden in hun eerste stappen in een lesmoment 'schoolcoaching'. Dit kan zowel met als zonder gebruik van de werkbundel.
We spelen de eerste 2 rondes (de oefenrondes) met de leerlingen en coachen hen op weg. Als leerkracht krijg je hierbij heel wat tips om verder met de leerlingen op stap te gaan. Zo krijg je meer vertrouwen om met het spel aan de slag te gaan en kan je vragen stellen waar nodig.

Nodig

  • Lokaal met computers en beamer.
  • Vlotte internetverbinding
  • 2 aaneensluitende lesuren

Prijs

Om de verplaatsing naar de school te maken vragen we een onkostenvergoeding van €30.

Een schoolcoaching aanvragen

--> Enkel via deze inschrijvingsmodule (niet per e-mail)